Indledning
Benzinmarkedet i Danmark kan karakteriseres ved at bruge de fire forhold herunder.
• Et produkt eller en gruppe af produkter
• Udbydere (virksomheder)
• Efterspørgere (kunder)
• Geografisk afgrænset område

Produktet er inden Benzinmarkedet er benzin og Diesel. Udbyderene er de virksomheder som sælger Benzin og Disel, som for eksempel OK, som er eget af Coop, men også Cirkel K, som er eget af Couche-Tards.

Couche-Tards købte i kæden Statoil i 2010, så de nuværende cirkel k tankstationer, er de daværende Statoil.

Cirkel k og OK de 2 største tankstationer inden for konkurrence. Efterspørger er kunderne, altså dem som køber Benzin eller Diesel.

Kunderne er jo nok dem som er over 18, fordi det er dem som har en bil, men der er jo også nogen som har en scooter.

Man bruger jo også benzin i en motorsav, derfor køber man jo også benzin til det. Så derfor er det meget blandet hvem der er efterspørgere.

Hvis man kigger på det geografiske område og man kigger på for eksempel OK, så ligger de fleste OK tankstationer ved en Coop butik, det kunne være en SuperBrugsen.

Motorvejen og andre store veje er også en stor faktor inden for det geografiske område, da det er en oplagt mulighed at ligge en tankstation ved en motorvej, da man ofte kører langt.

Indholdsfortegnelse
Karakteriser benzinmarkedet i Danmark
Lav en omverdensanalyse af det danske benzinmarked
Afhængig omverden:
Uafhængig omverden:
OT - opstilling
Med udgangspunkt i Cirkle K analyseres konkurrencesituationen på markedet.
Konkurrencetragtmodellen
Konkurrencemæssige positioner
Konklusion
Kildeliste

Uddrag
OK er en markedsudfordrer, hvilket vil sige at de vil prøve at overtage Market lederens plads. Man kan opnå sin ønskede position ved 3 forskellige slags angreb. Der er flankeangreb, frontalt angreb og angreb på andre virksomheder.

Flankeangreb er hvor markedsudfordreren angriber nogle målgrupper eller markeder som ikke har den store betydning for marked lederen.

Frontalt angreb er et angreb på markedslederens kerneområde, hvor der udfordreren tilbyder bedre produkter, priser og promotion til markedslederens målgruppe.

Angreb på andre virksomheder betyder at man angriber mindre virksomheder eller virksomheder på deres egen størrelse. Et angreb som dette er ofte den billigste måde at angribe på. Sandsynligheden for at vinde markedsandele større.