Bellinger | Markedsanalyse

Indholdsfortegnelse
markedsanalyse
Konkurrencetragtmodel
Markedsandel og præferencer
Købsadfærd
- Stimuli:
- Organisme:
- (se bilag 1)
- Respons:
- Diskussion:
- Udfordring for bellinger
- Bilag 1:

Uddrag
Det danske brillemarked består af en kort række udbydere, som har en meget stor markedsandel. Dette handler om virksomhederne Lindberg, Inface, bellinger, Ørgreen, Fleye og ProDesign.

Disse seks virksomheder fører ikke blot brillemarkedet i Danmark, men også på international plan. Her er der bl.a. fokus på innovative designideer på internationale messer.

Der er her snakke om oligopol, da det handler om få store virksomheder på brillemarkedet. Selvom virksomhederne har samme produkt, kan man se at der er forskellige målgrupper.

Bellingers målgruppe identificeres som den selvbevidste individualist med humoristisk sans, som kan findes overalt i verden. Aldersmæssigt kan det variere fra 18-årsalderen og helt op til 40-45 år.

Set på pris koster Bellinger briller omkring 800 kr. Omvendt kan man kigge på virksomheden Lindberg. Her bliver der fokuseret på det funktionelle i brillen, plus at den sender et hvis ’image’ da det er en dyr brille.

Prismæssigt koster stellet omkring 3000 kr. Det årlige gennemsnitsbeløb i Danmark er 1766 kr. Man kan altså se at der er en tydelig forskel mellem de forskellige virksomheders målgrupper og strategi ift. at få flere kunder i brillebranchen.

---

Konkurrencetragtmodellen viser hvordan forskellige virksomheder konkurrerer om at forbrugere skal købe virksomhedens produkt.

Modellen er delt op i 4 segmenter: Mærke konkurrence - Produkttype konkurrence - Generisk konkurrence - Budget konkurrence.

Mærke-konkurrencen er virksomheder som kæmper om det samme produkt, som i dette tilfælde er kvalitetsbriller. Hver virksomhed har til formål at skabe en identitet til forbrugeren igennem deres produkt.

Målgrupperne ligger derfor meget op ad hinanden, og hver strategisk ændring kan skabe nye muligheder og trusler for de gældende virksomheder. Dette er meget snæver konkurrence.

Produktype-konkurrence handler om virksomheder som har med briller at gøre. De forsøger altså også at ramme samme målgruppe, men i større omfang, deres briller skal altså skabe et andet formål.

Et eksempel er Ray-ban der primært fremstiller solbriller. Dette er snæver konkurrence Generisk konkurrence er virksomheder som går efter samme behov.

I dette tilfælde er der tale om tøjvirksomheder, da de vil omlægge det beløb som forbrugerne bruger på briller til produkter i deres virksomhed, som omhandler påklædning eller lignende. Dette er bred konkurrence.

Budget konkurrence handler om det rådighedsbeløb, som man har tilgængeligt hver måned. Der er her tale om meget bred konkurrence.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu