BELLINGER | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opmærksomhed fra sidste opgave:

CASE 9: BELLINGER
1. Redegør kort for brillemarkedet. Fokusér på de danske brilleproducenter.
2. Analyser konkurrencesituationen på brillemarkedet.
3. Analyser købsadfærden ved køb af Bellingers produkter. Inddrag S-O-R modellen og tag udgangspunkt i relevante faktorer.
4. Diskuter følgende udsagn:
- Bellingers generiske strategi er fokuseret differentiering.
- Bellinger forsøger især at differentiere sig fra deres konkurrenter på deres produkters funktionelle kvalitet.
5. Identificér en væsentlig udfordring for Bellinger. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Med udgangspunkt i min feedback på min seneste opgave vil jeg fokusere på at blive ved med at skabe den gode dybde i mine besvarelser. Jeg vil også være opmærksom på at huske at komme med en indledende del og koble mine analysemodeller tæt til den branche der analyseres.

---

Brillemarkedet er blevet mere attraktivt over årene, ligesom der findes stor interesse indenfor mode i form af tøj, er der nu skabt sådan et stort marked indenfor briller, at der nu også findes interesse for mode på brillemarkedet.

Folk er blevet mere modebevidste i de små accessories, og brillen er nu blevet en vigtig del af outfittet, og idag har brillebrugere ofte op til flere par briller for at kunne matche dem til forskellige lejligheder.

Udover at brillen er blevet et mode-statement, er den nu også stadig en nødvendig og vigtig ting for mange mennesker for at kunne se korrekt og det er også med til at holde markedet oppe.

Det danske brillemarked bliver påvirket af mange forskellige faktorer. Vi lever nu i en generation hvor middellevetiden er steget markant.

Denne faktor har en effekt på brillemarkedet, da alder ofte spiller en rolle i, hvor godt dit syn er. Nogle mennesker bliver født med dårlige øjne mens alles øjne ældes.

---

Det første punkt i porters 5 forces model er nye indtrængende. Der findes mange forskellige brilleproducenter på det danske markedet, og nogle af de største leverandører på markedet er J.C Filtenborg A/S

ProDesign, Lindberg osv. Når der kommer nye udbydere på markedet er det en trussel, da de har mulighed for at over erobre Bellingers kunder og på den vis stjæle en del af deres markedsandel.

Når de mister en del af deres markedsandel, kan det skabe en forringelse af deres afsætning af produkter. Dog påstår Bellinger at de hele tiden lancere nye produkter, så de kan følge op og dermed ikke blive irrelevante på markedet.

Andet punkt er leverandører. Bellinger befinder sig dog i “produktions” kategorien da de designer og producerer brillerne, og dernæst bliver de solgt rundt omkring i forskellige optikkerbutikker.

Dermed er leverandører ikke den største trussel, da de ikke behøver en speciel leverandør til at levere deres produkter, men har et stort udvalgt af potentielle leverandører.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu