Opgavebeskrivelse
Bedømmelseskriterier
Opgave 1 Redegør for markedet for convenience produkter. Inddrag bilag 1 og 2 samt bilag 3. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusive mellemrum.

Opgave 2 Virksomhederne på markedet for convenience produkter bliver påvirket af forskellige omverdensfaktorer. Analyser 1-2 relevante faktorer i den uafhængige omverden.
- Miljø:
- Kulturelle forhold:

Opgave 3 Foretag en brancheanalyse med fokus på måltidskasser.
Begrund valg af teori/begreber/modeller til brancheanalysen. Analyser i dybden. Inddrag bilag og fagbegreber.

Opgave 4 Besvarelsen af opgave 4 må maksimalt fylde 2400 anslag inklusive mellemrum.
a. Når Dansk Supermarked opkøber 80% af Skagenfood, er det et udtryk for horisontal integration.
b. Køb af måltidskasser er et overvejelseskøb.
c. Ud fra figur 1, er det tydeligt, at Coop i deres produktudvikling og markedsføring især skal fokusere på kvaliteten og sundheden af deres færdigretter.

Opgave 5 Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du: Identificere en væsentlig udfordring for Aarstiderne på conveniencemarkedet. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.
- Udfordring - Løsningsforslag

Uddrag
Convenience Food er fødevarer der allerede er forberedt og de er som oftest er klar til at blive spist uden yderligere forberedelse.

Formålet med convenience food er at gøre det lettere at tilberede et måltid, derudover er formålet også at spare tid. Eksempler på disse er måltidskasser, færdigblandinger, kop-nudler, frysepizzaer mv.

I Rosengård centret har der det seneste år har der været en kraftig stigning i køb af convenience food, og det ser ikke ud til denne stigning stopper. C

onvenince produkter er især voksende i store supermarkeder, fordi netop forbrugere eftertragter mere færdigretterne end de enkelte råvarer.

Det bliver mere populært at have færdigretter stående end at man skal ind og købe det helt store ind.

De fleste forbrugere og kunder vil hellere have det “ready to eat” som der også bliver beskrevet i Bilag 3, som er betegnelsen for de velkendte fastfoodmuligheder.

Det er meget typisk enlige eller ældre mennesker som vælger convenience food. Netop fordi det er den nemme mad og bl.a. også kan give mere økonomisk mening.

For en børnefamilie kan det godt være dyrt at mætte alle med convenience food på daglig basis, men det kan selvfølgelig fungere som en god løsning efter en lang og travl dag.

For at differentierer sig på markedet for convenience produkter i forhold til ens konkurrenter kunne man f.eks. kigge på image og kvalitet.

For forbrugerne ser ikke en stor forskel på henholdsvis Aarstiderne og Skagenfood. En anden måde for at differentierer sig fra konkurrenterne er ved promotion.

F.eks. så fokuserer Aarstiderne rigtig meget på klima, økologi, sundhed og bæredygtighed, hvilket giver et godt image, og gør dem mere attraktive at vælge for forbrugerne.