Barons of Copenhagen | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1) Redegør for begrebet opinionsleder og fastlæg hvilke typer opinionsledere Barons of Copenhagen gør brug af.

2) Analyser målgruppen for Barons of Copenhagens skjorter med udgangspunkt i segmenteringsprocessen. Udvælg relevante segmenteringskriterier og foretag en inddeling i segmenter med udgangspunkt i en segmenteringsmatrice. Foretag herefter et begrundet målgruppevalg.

3) Analyser købsadfærden ved køb af en skjorte fra Barons of Copenhagen.
- Behov:
- Købemotiv:
- Købstyper:

Uddrag
Begrebet opinionsleder udtrykker en person, som via sin egen status eller position kan påvirke en målgruppes interesser og meninger.

Der er to former for opinionsledere, der er hhv. den horisontale og den vertikale. Den horisontale opinionsleder vil sige

at man er på det samme statusniveau, eks. kunne dette være med en person i sin primær- eller sekundærgruppe, som man har en nær relation til, og kan spejle sig.

Et reelt eksempel på dette kunne være en klassekammerat, som her vil være opinionsleder for en, da man er på det samme statusniveau.

Den vertikale opinionsleder er til gengæld en person, man måske selv spejler sig i, dette kunne eks. være en fra tertiærgruppen

som altså omfatter de personer man ikke omgås med, men som stadig har indflydelse på en, pga. man deler de samme holdninger.

Et givende eksempel på dette kan være en skuespiller man ser op til, som er vertikal opinionsleder, da skuespilleren har en højere status.

De to stiftere af Barons of Copenhagen, Kristian og Joachim er på samme statusniveau, dvs. de er opinionsledere for hinanden.

De er på det horisontale plan, da de har startet virksomheden sammen, og deler den samme interesse indenfor skjortebranchen.

Jacob Risgaard er vertikal opinionsleder, da han har et højere statusniveau end de andre, i og med han har købt sig ind i virksomheden

som investor og derudover selv har iværksat en succesfuld virksomhed. Derudover gør Barons of Copenhagen sig også brug af en ambassadør-model

hvor virksomhedens kunder inviteres ud på deres arbejdsplads, så kollegaer også kan føle og se de kvalitetsrige Barons skjorter .

Ambassadøren er horisontal opinionsleder for virksomhedens medarbejdere og for kunderne, da de alle er på det samme niveau og stort set alle kan blive en Barons Ambassadør.

---

I denne opgave vil jeg analysere målgruppen for Barons of Copenhagen, først og fremmest er der vha. statistikbanken fundet data, som kan understøtte analyse af målgruppevalget.

Hermed har jeg valgt at tage udgangspunkt i segmentet mænd, da kun mænd er relevant, for virksomheden Barons of Copenhagens målgruppe, i og med de kun sælger skjorter til mænd.

I segmenteringsmatricen angives hhv. lav, middel eller høj indkomst for mænd i alderen helt fra 20-44 ud fra nedenstående oplysninger fra statistikbanken.

Her ses de disponible indkomster om året, som er meget forskellige, dette er til dels grundet deres alder, arbejdsbeskæftigelse og hermed løn og derudover deres former for livsstil.

I nedenstående skema, ses segmenteringsmatricen, hvor der ud fra den givne data er inddelt i 9 segmenter, og valgt 3 forskellige aldersgrupper baseret på mænds indkomster.

Det giver god mening at foretage analyse af målgruppe ud fra indkomst, da Barons of Copenhagen er et meget eksklusivt brand

som producerer skjorter til den stilfulde forretningsmand af en meget høj kvalitet. Hermed er det også et dyrt produkt, som enhver mand ikke har råd til at investere i.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu