Bang og Olufsen | Noter

Opgavebeskrivelse
Med udgangspunkt i en selvvalgt international virksomhed (og eventuelt en bestemt produktgruppe), laves først en kort virksomhedsbeskrivelse af virksomheden.

Lav derefter en strategi- og internationaliseringsanalyse af virksomheden. Begrund hele tiden dine valg og afslut med en konklusion af analysen.

I projektet vil Bang & Olufsen strategi og internationaliseringsproces analyseres med en afsætningsmæssig og samfundsfaglig tilgang, for at opnå en faglig kvalificeret konklusion.

Indholdsfortegnelse
Opgave:

Virksomhedskarakteristik:

Internationalisering:
- Eksportmotiver:
- Eksportberedskab
- Uppsala-modellen
- Markedsudvælgelse

Strategi:
- Blue Ocean - strategi
- Bostonmodellen:

Uddrag
Eksportmotiver er årsagen, til at B&O A/S ønsker at markedsføre sine produkter på de udenlandske markeder samt forøge deres indsats på de udenlandske markeder.

Når der skal udvælges hvilke af de 4 eksportmotiver der er nyttige for B&O, skal der dannes et overblik over hvilke muligheder de har på det internationale marked.

Henholdsvis det eksterne, proaktive eksportmotiv er essentielt og årsagen til B&O ønsker at markedsfører sine produkter på det internationale marked.

Det er netop ved eksportmotivet, eksternt, proaktivt at B&O ser en mulighed i den stigende tendens og efterspørgsel på dansk, og lækkert design indenfor de seneste par år, hvilket også er B&O’s vision.

Da der forekommer begrænset hjemmemarked, som er et eksternt, reaktivt eksportmotiv, ser B&O en mulighed ved at udbyde deres produkter på internationale markeder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu