Aviser & Nyheder | Noter Dansk

Indholdsfortegnelse
Stofområder
Tabloid – aviser
Nicheaviser
Regional- og lokalaviser
Netaviser
Gratisaviser

Målgrupper
- Gallups kompasmodel
- Center
- Moderne
- Traditionelle
- Individorienterede
- Moderne-individorienterede
- Traditionelle-individorienterede
- Fællesskabsorienterende
- Moderne fællesskabsorienterede
- Traditionelle fællesskabsorienterede

Samfundsområder
• Intimsfæren
• Socialsfæren
• Den politiske offentlighed
• Den kulturelle offentlighed

De fem nyhedskriterier
• Aktualitet
• Væsentlighed
• Konflikt
• Identifikation
• Sensation

Ydre komposition (layout)
- Tekst layout:
• Rubrik:
• Underrubrik:
• Manchet:
• Mellemrubrik:
• Brødtekst:
• Fakta boks:
• Byline og bylinebillede:
• Genretag:
• Billedtekst:
• Citat:

Billedlayout:
Kilder

Man opdeler typisk kilderne i tre typer:
• Erfaringskilder:
• Partskilder:
• Ekspertkilder:

Vinkling
Avisens genrer

Nyhedsjournalistik
• Nyhedshistorien:
• Referatet:
• Interviewet:

Her kan man skelne mellem forskellige former:
• Nyhedsreportagen
• Baggrundsartiklen:

Meningsjournalistik
• Lederen:
• Kommentaren:
• Klimmen:
• Læserbrevet:
• Kronikken:
• Anmeldelsen:
• Nyhedsanalysen:

Fortællende nyhedsjournalistik
New Journalism
Featuren
Servicejournalistik
Indre komposition
Nyhedstrekanten

Hey-You-See? -So
• Hey
• You
• See
• So

Jon Franklins story-model
Den tredje fortællemåde

Det journalistiske sprog
• Særligt om rubrikken:
• Konkretisering:
• Sammenligning:
• Brug af sproglige billeder:
• Forenkling:
• Undgå for mange idiomer:
• Sproglige figurer:
• Sætninger og perioder:

Fake News og clickbait
- Journalistiske autenticitetsmarkører

Tjekliste til Fake News
- Mediet
- Artiklen
- Clickbait

Uddrag
Stofområder

• Nyhedsstof/ Indland: politisk stod, erhvervsstof, socialstof, forbrugsstof, miljøstof, uddannelsesstof, sundhedsstof, kriminalstof.

• Nyhedsstof/ Udland: politisk stof, økonomisk stof, miljøstof m.m.

• Kulturstof: anmeldelser af bøger, film, teater, sport m.m.

• Opinions-/meningsstof: kommentarer, læserbreve, klummer, kronikker, leder.

• Service- og livsstilsstof: tv-programmer, vejrudsigt, praktiske råd om madlavning, børneopdragelse og sundhed, reportager om rejser, mad, karriere, byliv, boligindretning, biler m.m.

• Petitstof: vittigheder, tegneserier m.m.

---

Samfundsområder

- Den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas’ offentlighedsmodel fra 1974 kan bruges til at undersøge, hvilken samfundsområder en avis især prioriterer.
- Ifølge Habermas bygger det borgerlige samfund på et ideal om en skarp adskillelse mellem forskellige sfærer: staten, den offentlige sfære og den private sfære.
- Den offentlige sfære mellem staten på den ene side og privatsfæren på den anden.
- I den offentlige sfære eller offentligheden udveksler borgernes synspunkter, diskuterer og træffer fælles beslutninger om, hvordan samfundet skal styres og fungere.
- Den offentlige sfære er delt i to sfærer: en kulturel og en politisk offentlighed.
- Det samme er tilfældet med den private sfære.
- Den består af intimsfæren og socialsfæren.
- Til de forskellige områder hører bestemte institutioner, sociale aktiviteter og medier

• Intimsfæren
- Udfolder sig i familien og hjemmet.
- Det er her vores privatliv udspiller sig, vores kærlighedslig, vores seksualitet, venskaber og den del af børneopdragelsen, der endnu foregår i hjemmet.

• Socialsfæren
- Er typisk virksomheden, hvor handel og produktion finder sted.
- Her handler vi som privatmennesker, hvad enten vi køber eller sælger varer eller sælger vores arbejdskraft til en arbejdsgiver.

• Den politiske offentlighed
- Finder vi i de politiske foreninger, i partierne og i folketinget.
- Her mødes borgerne og diskuterer og udveksler synspunkter om forhold af almen betydning for samfundet.
- Men også på avisernes debatsider, i tv-debatter og i læserbreve fra borgerne udfolder den politiske offentlighed sig.
- Aviserne spiller en helt afgørende rolle i den sfære og er netop et sted, hvor borgerne kan give udtryk for deres politiske husholdninger.

• Den kulturelle offentlighed
- Finder vi i de kulturelle foreninger, i kunstens verden, i medier og bøger, i sportsklubber, teatre og museer, men også på avisernes kultursider udfolder den kulturelle offentlighed sig.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu