Indholdsfortegnelse
• Genre (nyhedsgenre, opinionsgenre).

• Avistype (omnibus, tabloid, niche, gratis, regional, lokal).

• Kommunikationsmodel (Laswells kommunikationsmodel).

• Talehandlinger/sproghandlinger (selvfremstillende, informerende, regulerende).
1. De følelses- og holdningsudtrykkende sproghandlinger, hvor afsenderen giver udtryk for sin følelser og holdninger. Sproghandlingerne indeholder med andre ord en subjektiv vurdering.
2. De handlingsregulerende sproghandlinger, hvor man forsøger at regulere modtagerens handlinger eller sine egne.
3. De informationsudvekslende sproghandlinger, hvor meddelelsens indhold af informationer, viden og oplysninger er i centrum. Sproghandlingerne kan efterprøves med hensyn til om de er sande eller falske, eller de fremsættes som om de er sande eller antages at være det.
4. De rituelle sproghandlinger, hvor man udtrykker forskellige sociale konventioner.
5. De samtalestrukturerende sproghandlinger, hvor den talende regulerer samtalen med hensyn til hvor langt den er nået og hvad der videre skal ske. Desuden brugen disse sproghandlinger til at skabe og opretholde kontakten i en samtale

• Argumentation (Toulmins argumentationsmodel: påstand, belæg, styrkemarkør, rygdækning, gendrivelse).

• Retorik (brug af logos, patos, etos).

• Sproglige virkemidler: Billedsprog og stilistiske figurer (semantiske felter, metafor, sammenligning, symbol, personifikation, besjæling, gentagelse, modsætning/antitese).

Uddrag
Omnibusaviser. De landsdækkende dagblade eller morgenaviser kaldes også omnibusaviser. Ordet omnibus er latin og betyder ’for alle’. Berlingske Tidende, Politiken og Jyllands-Posten er alle eksempler på omnibusaviser.

Tabloidaviser. Navnet ’tabloid’ kommer af størrelsen på avisen. Det er den avisstørrelse, som vi kender fra de traditionelle formiddagsaviser som B.T. og Ekstra Bladet.

Nicheaviser. Nicheavisen, den prioriterede avis, menighedsavisen eller specialavisen. Kristeligt Dagblad, Børsen, Information og Weekendavisen er nicheaviser med hver deres dedikerede og afgrænsede læsergruppe.

Regionale aviser. Gruppen af regionale dagblade er karakteriseret ved, at de dækker et bestemt regionalt område. fx Nordjyske Stiftstidende, Fyens Stiftstidende

Lokale dagblade. De lokale dagblade har samme karakteristika som de regionale aviser. De dækker blot et mindre geografisk område. Eksempler på lokale dagblade er Bornholms Tidende Horsens Folkeblad og Flensborg Avis.