Arla | Noter Afsætning Case

Indholdsfortegnelse
Markedsudvælgelse
- Tilfældighedsmetoden:
- Nærmarkedsmetoden:
- Tragtmetoden
Opgave 9.12 Arlas Jagt på vækst i Asien
1. Redegørelse af Arlas internationalisering
2. Arla ønsker en øget vækst i Asien, markedsmulighederne for salg af ernæringsprodukter til børn, Brandet Baby&Me. Analyser ud fra tragtmodellen de to vækstmarkeder: Bangladesh og Malaysia.
- Fase 1 Markedsscreening - PESTEL-analysen
- Bangladesh
- Politisk
- Økonomisk
- Teknologisk
- Malaysia
- Politisk
- Økonomisk
- Social
- Teknologisk
- Fase 2 Produkt- og markedsspecifikke forhold
- Fase 3 Markedsprioritering
- Fase 4 Markedsvalg
3. Vurdér på hvilket marked markedspotentialet er størst for Arlas salg af ernæringsprodukter til børn.
- Kilder:

Uddrag
Denne metode bliver oftest valgt af virksomheder med et rimeligt svagt eksportberedskab, da de oftest vælger passivt markedsvalg som er ud fra tilfældighedsmetoden.

Denne metode er usystematisk, det er tilfældigt da der kan opstå tilfældige netværk i virksomheden eller begivenheder. Der er forskellige faktorer for valg af et konkret marked, dette kan være Personlige netværk, presseomtale eller tilfældige henvendelser fra udenlandske kunder.

Dette er en metode der er attraktiv for virksomheders internationale udvikling, da metoden er let og uproblematisk at benytte, ved valg af marked.

Dog er metoden ikke den mest sikre da det ikke nødvendigvis er givet, at det bestemte marked er det bedste for virksomhedens valg.

Metoden kan blive problematisk ved anvendelse af flere markeder, da det givet resultat kan blive en spredning på enkelte dog for forskellige markeder

dette kan medføre store omkostninger i frohold til virksomhedens internationale konkurrenceevne, da det derved stiller rigtig store krav til virksomhedens koordinering.

---

Denne tragtmetode er den mest omfattende samt systematiske metode af de tre ovennævnte markedsudvælgelsesmetoder.

Denne metode kræver større detaljeret analysearbejde, inden valg af udenlandsk marked, derfor er det en aktiv metode. Metoden giver en god sandsynlighed for at man vælger et hensigtsmæssigt marked, dog stiller den meget store krav til en virksomheds eksportberedskab.

Ved brug af denne metode til markedsudvælgelse tages der udgangspunkt i et stort antal lande eller et hvert land, ud fra diverse kriterier kan virksomhedens indsnævre alle de potentielle markeder, til markeder der senere bliver satset på.

Fase 1 er Markedsscreening, i denne fase bliver der foretaget en markedsscreening, af diverse lande, regioner eller verdensdele, som virksomheden udtager, som potentielle markeder.

Denne screening grundlag kan være et PESTEL-analyse, de geografiske forhold er blandt andet klima, naturressourcer landets størrelse mm. Denne markedsscreening gør det muligt at frasortere lande, inden fase 2.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu