Arla | Afsætning Case | 10 i Karakter

Indledning
I denne opgave vil vi skrive om Arla
Vi synes det er en meget spændende virksomhed, som producerer produkter som alle kender.

Arla er en dansk/svensk virksomhed, som har rødder helt tilbage i 1880, hvor det blot var små andelsmejerier som prægede landskabet.

Arla er i dag et internationalt andelsmejeri, som er ejet af blandt andre de landmænd som leverer mælken til mejeriet.

Arla er en national markedsleder indenfor mejeriprodukter, og man kan i dag næsten ikke gå ind i en dagligvarebutik uden der er produkter fra Arla i butikken.

Vi bruger selv Arlas produkter meget i vores hverdag, derfor er det interessant at undersøge virksomheden og undersøge virksomhedens baggrund.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Metoder 1
Opgave 1 1
- 1.1 Om Arla 1
- 1.2 SWOT- analyse: 2
- 1.3 kernekompetencer 2
Opgave 2 3
Opgave 3 4
Opgave 4 8
- Leverandører 8
- Kunder 8
- Potentielle indtrængere 9
- Substituerende produkter 9
- Rivalisering i branchen 9
Opgave 5 10
- 5.1 Gør rede for den historiske udvikling i verdenshandlen siden 1945 10
- 5.2 Analyse af BNP og Fattigdom i verden, find ud af hvilken funktion beskriver udviklingen bedst, en lineær eller en eksponentiel. 11
- 5.2.1 Regressions analyse, af verdens fattigdom i procent. 11
- 5.2.2 Regressions analyse af BNP per indbygger, på verdensplan 11
- 5.3 Sammenhold udviklingen på verdensplan mellem bnp pr indbygger med udviklingen i fattigdomsgrænsen. 12
Opgave 6 12
Opgave 7 13
Opgave 8 14
Opgave 9 16
Kildeliste 19
Bilag 20
- Bilag 1 20
- Bilag 2 20
- Bilag 3 20
- Billag 4 21 21
- Bilag 5 21 21
- Bilag 6 23
- Bilag 7 23

Uddrag
For at analysere Arlas økonomiske situation, har vi lavet en regnskabsanalyse af de sidste fire år samt indekstal, for at blive klogere på firmaet og se om de har udviklet sig i en negativ eller positiv retning.

Dertil har vi også lavet en regnskabsanalyse og indekstal af deres størst konkurrent Royal Friesland Campina for at, finde ud af hvor Arlas økonomiske situation ligger i forhold til konkurrenterne.

Ved at kigge på væsentlige indekstal for Arla som markeres med fed , ses et fald i Årets resultat i alle år. Det der værd at lægge mærke til, er at samtidigt med deres resultat falder, stiger omsætningen.

Problemet er derfor ikke i salget men produktionen. Produktionsomkostninger stiger kraftigt i 2017. Dette skyldes at mælk i 2017 blev en mangelvare

da landmændene i en længere periode ikke har tjent nok på salget af mælk, og besluttede flere steder i verden at helt holde op med at sælge mælk.

For at modvirke dette, blev Arla ligesom deres konkurrenter nødt til at øge landmandens fortjenesten på en liter mælk. Dette har vi undersøgt og fundet frem til i 2017 var der en markant stigning i mælkepriserne.

En så markant stigning at de efterfølgende år stadig er påvirket af det. Arla har arbejdet sig tilbage efter at de oplevede tilbagegangen i 2017, de har blandt andet skåret ned på distributions- og administrationsomkostninger.

Disse besparelser har været med til at bringe dem tilbage på indeks 91 i år 2019, som betyder at i forhold til basisåret (2016), så levere de kun 91 procent af det overskud de leverede i år 2016.

Når vi kigger på deres økonomi, er det vigtig at tage et kig på nøgletallene. Soliditetsgraden er et udtryk for hvor meget egenkapitalen udgør af den samlede aktivmasse

soliditetsgraden er også et udtryk for hvor god virksomheden er til at stå i mod tab i virksomheden. Arlas soliditetsgrad er blevet påvirket af mælkepriserne, det ser man i år 2018 hvor Arla har oplevet et tab i og med mælkepriserne er steget.

Dog skal det dertil siges at i takt med at Arla har fået deres overskud tilbage mod status quo så er deres soliditetsgrad også steget.

Arlas soliditetsgrad ligger meget højt, og selvom de tog et tab i 2018, så er deres soliditetsgrad aldrig kommet under 78% som er meget højt.

Afkastningsgraden i Arla ligger på omkring de 4 procent i 2019, hvilket betyder om virksomheden tjener penge på at låne penge.

Dette er først tilfældet i 2019, hvor de som førnævnt ligger på ca. 4 procent. Før 2019 lå deres afkastningsgrad på 0 procent, hvilket vil sige at virksomheden tabte penge på at låne penge. Dette vil sige at Arla er i en positiv udvikling.

Egenkapitalens forrentning i Arla ligger meget dårlig, det er først i 2019 at de er begyndt at ligge på positive resultater.

Likviditetsgraden i Arla har været svingende og de sidste par år har den været faldende hvilket ikke er positivt. Selvom Arla har haft udfordring med blandt andet stigende mælkepriser

så er det en virksomhed med en stærk økonomi og en virksomhed i fremgang efter et tab. Som det fremgår i bilagene, er Arla dygtige til at tilpasse sig økonomiske udfordringer og forhindringer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu