Arktiske fødekæder | Biologi

Indholdsfortegnelse
1. Forklar, hvordan det kan konkluderes, at algebiomassen ikke har ændret sig i perioden 2004-2008. Inddrag figur 2.

2. Skriv en konklusion på grundlag af resultaterne, vist i figur 3.

3. Forklar, hvad der virker begrænsende på algebiomassen. Inddrag figur 3 og figur 4.

4. Forklar, hvorfor optagelse af næringsstoffer kan være mere effektiv i pico-alger end i andre encellede alger.

5. Vurder, hvilken betydning det vil få for topkonsumenterne, at andelen af pico-alger stiger på bekostning af nano-alger. Inddrag figur 5.

Uddrag
I de to første målinger 1 og 2, ser vi en lav temperatur imens koncentrationen af nitrogen er høj, men væksten, som er lig med koncentrationen af klorofyl, er stadigvæk lav. Derfor er temperaturen den begrænsede faktor. Dette kan vi også se et eksempel på i figur 3, hvor vi her kan se at vækstraten ikke er specielt høj, grundet den lave temperatur.

I måling nr. 3 er temperaturen høj, nitrogenindholdet lavt, og en høj vækst. Grundet den høje temperatur mellem 5-6 grader, er væksten høj, og nitrogen bliver derfor her den begrænsede faktor.

I måling 4 og 6 ser vi en forholdsvis lav temperatur, et lavt indhold af nitrogen, og en lav vækstrate, dog spiller temperaturen ind her, da den eneste forskel mellem 4 og 6 er, at nr. 6 vækstrate, er en smule højere, grundet en smule højere temperatur, derfor er det igen nitrogen som er en begrænset faktor. Det samme ser vi i måling 7 og 8, bare med et større indhold af nitrogen i nr. 7, men uden påvirkning.

I måling nr. 5 er temperaturen høj, koncentrationen af nitrogen er relativt højt i forhold til de andre målinger, men den er dog stadig en begrænset faktor da det igen er temperaturen der spiller ind, for væksten er høj.

Alger optager næringsstoffer over hele celleoverfladen. Undersøgelser i arktiske områder har vist, at andelen af pico-alger er steget. Forskere mener, det er fordi, pico-alger har en mere effektiv optagelse af næringsstoffer end nano- og mikro-alger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her