Arbejdsmarkede | Noter

Indholdsfortegnelse
Redegør for udviklingen i ledigheden i Danmark med udgangspunkt i bilag 1. Inddrag en forklaring af begreberne "registreret ledighed" samt "arbejdsstyrken".

Foretag beregninger af udviklingen i antal ledige i Danmark i alt og for udvalgte faggrupper i perioden første kvartal 2019 til tredje kvartal 2020. Forklar hvilke årsager, der kan være til, at udviklingen er forskellig. Anvend bilag 2 og bilag 3.

Ledighedstyperne i forskellige perioder (udgangspunkt i bilag)

Diskutér med baggrund i alle bilag, hvordan den økonomiske udvikling i Tyskland og USA må forventes at ramme dansk økonomi.

Uddrag
Redegør for udviklingen i ledigheden i Danmark med udgangspunkt i bilag 1. Inddrag en forklaring af begreberne "registreret ledighed" samt "arbejdsstyrken". Udviklingen inden for den danske ledighedsprocent, igennem udviklingen er der sket en del.

Som vores bilag viser at vi før finanskrisen lå på omkring de 4,4% af befolkningen er ledige hvilket er positivt i forhold arbejdsmarked og den danske økonomi fordi det er godt jo flere penge der er i spil det har ovenikøbet en positiv i effekt på det økonomiske kredsløb fordi det kredsløb har det bedre jo flere penge som er i spil.

Efter finanskrisen, kommer der så en helt delt flere ledige på det dansk marked fordi de forskellige virksomheder har være nødt til at fyre deres ansatte for at holde virksomheden kørende. Så det som skete i finanskrisen, er sket igen her under Corona pandemien

hvilket betyder at en helt masse familie blive ledige fordi de ikke har noget job længere. Efter denne finanskrise begyndte de forskellige virksomheder at få deres nogle lunde normale indtægter igen

hvilket gjorde at de forskellige virksomheder begyndte at få deres størrelse tilbage og det gjorde at de igen havde brug for ansatte i virksomheden.

Så igennem udviklingen har var procenten for ledige meget høj omkring 2009 og efterfølgende er den faldet lidt efter lidt ind til vi her i 2020 fik Corona og virksomhederne igen er kommet ud på en økonomisk krise hvor deres indtægter er så lave at de ikke have havde ansatte og det gør ledigheden igen stiger

Ledigheden i Danmark lå i starten af bilaget på omkring 4,4%, hvilket er det mål man også har ifølge de økonomiskmål.

Lande som Danmark vil man helst have at der er fuldbeskæftigelse, fordi man gerne vil have at arbejdsstyrken er stor. Arbejdsstyrken er dem i befolkningen som er en del af arbejdsmarked og tilbyder deres arbejdskraft til samfundet.

Arbejdsstyrken er ikke kun dem som er en del af de beskæftigede i samfundet men også dem som er ledige i samfundet.

Hvad vil det sige at være ledig i et samfund, det vil siger du søgeren efter arbejde indenfor dig erhverv. Det er den del af befolkningen som ikke har et arbejde som de får en indtægt fra.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu