Arbejderklassen & Det Moderne Gennembrud | DHO

Indledning
Det Moderne Gennembrud var en historisk periode, som indtraf i 1870’erne og varede til århundredeskiftet. Det var en periode, hvor Danmark undergik store samfundsmæssige forandringer vis særpræg satte sig på kulturlivet.

Tidligere autoriteter som Gud, konge og kirke havde ikke længere garanti for sandheden, hvilket satte stor spørgsmålstegn omkring værdierne, samfundet hidtil havde haft som grundlag.

Derudover virkede perioden som en modreaktion på romantikkens idyldyrkelse og moraldominerende autoriteter, der af resultat fandt visse befolkningsgrupper udeladt af samfundet. For arbejderklassens vedkommende blev fattigdom og undertrykkelse et genoptrædende hverdagsbillede, og med tiden mistede de gradvist deres ”stemme” i samfundet.

Konsekvent blev litteratur og kunst brugt som et talerør for at udtrykke den stigende utilfredshed i samfundet.

I denne opgave vil jeg gå i dybden med de samfundskritiske hovedtanker omkring klasseskel og social uretfærdighed samt måden disse problemer blev vinklet af det daværende samfund.


Derefter vil jeg kigge nærmere på overstående problemstilling ved at analysere novellen ”Naadsensbrød” af Henrik Pontoppidan og maleriet Sat ud af Erik Henningsen.

Uddrag
I ”Naadsensbrød” følger vi hovedpersonen Stine Bødker, som bliver anbragt på et fattighjem. Hun er enke og har som enlig forsørger arbejdet flittigt og hårdt for at kunne brødføde sig selv og sin familie.

Dog var hun kommet til skade med sin hånd, hvilket resulterede i, at hun ikke kunne fortsætte på arbejdsmarkedet. Grundet ulykken udviklede hun et alkoholmisbrug, hvilket til sidst medfører, at hun bliver tvangsanbragt på fattighjemmet.

Derudover fokuserer fortælleren meget på beskrivelsen af hjemmet og inspektøren derfra for at fortælle og påvise forholdene på hjemmet.

Efter ulykken erkender hun til sidst, at hun ikke længere kan klare sig selv, og at hun før eller siden vil ende på fattighjemmet. Denne selverkendelse gjorde hende bedrøvet og ulykkelig, grundet hendes alkoholmisbrug.

Med indblik på hendes fortid kan læseren danne sig et billede af hendes situation og hvorfor hun er endt sådan. Der skabes på den måde en sympati til hende og hendes uretfærdige behandling i samfundet.

En anden central rolle i novellen er fattighjemmets beboere.

De bliver beskrevet som en ensartet masse og skildres som fælles enheder frem for individuelle personer. Dette kan b.la. ses på måden henvisningen bruges. “De” og “dem” bliver brugt til beboerne, og på den måde skildrer man dem upersonligt og identitetsløst.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu