Appetitregulering | Opgave

Indholdsfortegnelse
1. Vælg en af ovennævnte mutationer og forklar, hvordan den kan medføre fedme. Indrag Figure 1
2. Angiv genotypen for I-3 i stamtavlen i figur 2. Begrund dit svar
3. Giv et forslag til, hvordan II-1 kan have et BMI på 36,7, selvom han har en normal genotype
4. Forklar, resultaterne af deleksperimentet A og B vist i figur 3.
5. Opstil en hypotese for udfaldet af deleksperimentet C vist i figur 3. Begrund dit svar.

Uddrag
1. Vælg en af ovennævnte mutationer og forklar, hvordan den kan medføre fedme. Indrag Figure 1

En mutation i genet for MC4-receptoren vil medfører til fedme. Figuren for oven viser en skitse af hjernens appetitreguleringssystem.

MC4-receptoren har til funktion i dette system af fortælle kroppen hvornår den er mæt, og det gør den når den aktiveres af signalstoffer som bliver udsendt fra hypothalamusceller og derefter går igennem PC-1 enzymet som gør at Stof A bliver til Stof B og kan binde sig på receptoren.

Så en mutation på MC4-receptoren vil medføre til fedme, pga. receptoren vil være forstyrret og dermed ikke binde Stof B til sig og fortælle kroppen den er mæt.

2. Angiv genotypen for I-3 i stamtavlen i figur 2. Begrund dit svar
Genotypen for I-3 i figuren vist for oven som vil skabe mutation i genet for MC4-receptoren er Aa (Heterozygot).

Dette er fordi vi kan se den ikke har sprunget en eneste generation over. Det kunne principelt også være homozygot recessive (aa)

men sandsynligheden er minimalt lille da den ikke har sprunget en eneste generation over, og dermed kan vi udstrege den mulighed fordi at det ville være for urealistisk.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu