AP noter | Gode AP noter

Indholdsfortegnelse
EU’s SPROGHISTORIE
- Germanske
- Latinske/romanske
- Slaviske
- Dansk og germansk (ca. 500 år f.kr.)
- Sprogbarrier
- Dansk grammatik i gennem tiden
- Dansk ordforråds historie
- Engelsk sproghistorie
- Sprog og kultur
- Sproghistorie og sprogslægtskab
- Ordklasser

SÆTNINGSLED OG SYNTAKST

KOMMAREGLER
- Der sættes komma ved opremsninger
2. Der sættes komma ved præciserende og forklarende tilføjelser
3. Der sættes komma mellem helsætninger
4. Der sættes komma mellem sideordnede bisætninger
5. Der kan sættes komma foran ledsætninger – eller man kan lade være.
6. Der sættes komma efter ledsætninger
7. Relative bisætninger: Der skal sættes komma før og efter parentetiske relative bisætninger
8. Altid komma foran ’men’, hvad enten ’men’ indleder en sætning eller ej.

ORDKLASSER

Uddrag
Dansk tilhører ligesom tysk, engelsk, fransk, spansk, italiensk, russisk, polsk, græsk, albansk og en lang række andre europæiske sprog, tillige med hovedsprogene i Iran, Afghanistan, Pakistan og Indien, en fælles sproggruppe: de indoeuropæiske sprog.

---

Der findes på dansk en række ord som man ikke kender til skulle være kommet ind udefra, men som så at sige altid har været i sproget (om end de måske lydligt har ændret sig lidt). Sådanne ord hedder arveord.

Arveord i dansk kan være indoeuropæiske (fx bære, far, fisk, fod, mor, næse, søster...)

I løbet af historien optager dansk en mængde ord fra andre sprog. Når et fremmed ord begynder at blive brugt i sproget, er det et – ja, fremmedord. Når det fremmede ord er blevet integreret i det danske sprog, er det blevet til et låneord.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu