Indholdsfortegnelse
Stilleje:
- Semantik:
Billedsprog:
Det retoriske pentagram:
Appelformer, hvordan overbeviser man modtageren?
Kommunikationsmodel:
- Nonverbal og verbal kommunikation:
- Tranaktionsanalyse:
Face teori af Erving Goffman:
Tekstlingvistik:
Ordklasser:
- Subjektsprædikat=
- Objektsprædikat=
- Verber:
Sociolingvistik
- Socio:
- Lingvistik:
- Faktorer der har betydning for måden vi udtrykker os på:
- Begreber:
Adverbialled
- Subjektsprædikat =
- Kopulative verber =
- Objektsprædikat =
- Adverbialled =
- Dativobjekt=
- Konkuntionalled=
- Hovedsætning:
- Ledsætning:
- Helsætning:
Sproghandlinger
Reklamefilm
- Faktaorienterede:
- Fiktionsorienterede:
- Lyriske reklamefilm=
- Narrative reklamefilm=
- Den oplysende reklamefilm=
Genre
- Skønlitteratur:
- Lyrik:
- Prosa/epik:
- Sagprosa:
AP EKSAMEN

Uddrag
Denotation er ordets grundbetydning
Konnotation er ordets medbetydning

Stilens nulpunkt er der, hvor man dæmper teksten eller det neutrale ord
Prototypiske ord er ord, som er upåfaldende

Basisniveausord er de ord vi hyppigt møder i hverdagen. Såsom lugt, børn

Abstraktionsstigen er en stige hvor det bliver mere og mere konkret. Fx mest abstrakt: menneske, slægtsmedlem, familiemedlem, kvinde, mor. Mest konkret: helle. Normal stil

---

Kommunikationssituationen/rammen – juridisk tale (tager udgangspunkt i fortiden og henblik på ret og uret) Politisk tale (tager udgangspunkt i fremtiden og har henblik på det taleren ønsker skal ske, og hvordan han overbeviser andre)

Påvisende tale (tager udgangspunkt i nutiden og har fokus på hvad man i den givne situation kan gøre. Evt. formidlende)

At vurdere om en tekst er vellykket: er der struktur? Fungerer argumentationen? Hvordan er den sproglige udformning?

Relevans (hvor meget ved modtageren på forhånd). Klarhed. Stilistisk. Er teksten tilpasset de forhold der har betydning?

---

Subjektsprædikat= (omsagnsled til grundled) betegner ord, der siger noget om subjektet og er forbundet med det ved hjælp af et verbum. Noget der typisk står efter ”er”.

Fx ”han er pæn”. Her et ”pæn” subjektsprædikatet, fordi det siger noget om ham, og er forbundet med hjælp fra ”er”, som er et verbum.

Objektsprædikat= betegner ord der siger noget om objektet og er forbundet med det ved hjælp af et verbum. Objektsprædikatet er som regel et adjektiv eller et substantiv.

Som man ser, ligner objektsprædikatet subjektsprædikatet en del, blot er det nu objektet og ikke subjektet det siger noget om. Fx ”hun farver håret rødt” og ”de kalder ham Mads”. Rødt og mads siger noget om objektet i sætningen. hhv. håret og ham