Andengradspolynomier | Emneopgave | Matematik

Opgavebeskrivelse
1) Forskrift for en andengradsfunktion samt betydning af a, b og c
2) Redegørelse for diskriminanten og D’s betydning for antallet af nulpunkter
3) Redegørelse for begreber

Uddrag
Nulpunkter - Redegørelse:
Ved en funktions nulpunkt, forstås en x-værdi der indsat i forskriften y=f(x)
giver y-værdien 0,dvs.en x-værdi,der er løsning til ligningen

f(x)=0.Man kan også kalde tallet x for en rod. For at tegne parablen, skal man også vide hvor parablen skærer x-aksen. En andengradsfunktion består af en parabel, og vi ønsker hermed at finde ud af, hvor på x-aksen vores parabel skærer - altså vores nulpunkter/rødder.

Nulpunktformlen ser således ud: (Læg mærke til, at man først skal finde formlen for diskriminanten:
d=b^2-4·ac og derefter benytte nulpunktsformlen:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu