Andengradspolynomier | Emneopgave

Indholdsfortegnelse
1. Angiv den generelle forskrift for et andengradspolynomium. Hvad skal der gælde om koefficientena?

2. Hvad kalder man grafen for etandengradspolynomium?

3. Angiv formlen til beregning af diskriminanten D. Hvad bruges Dtil

4. Hvilken betydning har a, b, c og D for grafensudseende?

5. Angiv formlen til beregning aftoppunktet.

6. Angiv formlen til beregning af eventuellenulpunkter

7. Hvilken sammenhæng er der mellem diskriminanten D og antallet afnulpunkter?

8. Giv eksempler på hvordan man løser andengradsligninger. Både ved brug af formlen, solve- kommandoen, grafisk og ditEXCEL-program.

9. Gør rede for – dvs bevis – at parablerne skærer y-aksen i (0,c).

Uddrag
1. Angiv den generelle forskrift for et andengradspolynomium. Hvad skal der gælde om koefficientena?

f(x)=ax!+bx+c
A må ikke være det samme som D

2. Hvad kalder man grafen for etandengradspolynomium?
Det kaldes en parabel, den kan være negativ eller positiv. eksempel her er at den grønne=positiv og den rode=negativ

3. Angiv formlen til beregning af diskriminanten D. Hvad bruges Dtil?
d=b!−4•a•c

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu