Andengradspolynomier | Emneopgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Kildeangivelse 1
Andengradspolynomium- og funktion 2
Andengradsfunktion og kendetegn 2
Konstanternes betydning 2
- Koefficienten a’s betydning for grafen 3
- Koefficienten b’s betydning for grafen 4
- Konstantens c’s betydning for grafen 4
Struktureret funktionsanalyse 5
- Toppunkt 5
- Nulpunkt 6
- Definitionsmængde 7
- Værdimængde: 7
- Monotoniforhold 7
- Ekstrema 7
Løsning på en ligning 7
Andengradspolynomiet anvendt i økonomi 9

Uddrag
Andengradspolynomium- og funktion
Når der er tale om en andengradspolynomiun, er der tale om et polynomium i en anden grad.

Der er også tale om, at et andengradspolymomium, må have maximalt have en uafhængig variabel, opløftet i anden potens. Et polynomium betyder ”flerleddet størrelse”

Andengradsfunktion og kendetegn
Forskriften for et andengradspolynomium ser således ud:
f(x) = ax! + bx + c

a, b og c kaldes også for andengradsfunktionens koefficienter Og grafen for et andengradspolynomium kaldes for en parabel.

Grafen er symmetrisk omkring en lodret linje gennem toppunktet
Parablens eventuelle skæringspunkt(er) med x-aksen kaldes parablens nulpunkter eller rødder Parablens mindste- eller størsteværdi kaldes parablens toppunkt

Kendetegnet for en andengradspolynomiun er, at den uafhængige variabel x, er opløftet i anden potens

Konstanternes betydning
Man skal være opmærksom på at a, altid skal stå foran x!
b altid foran x
og c er konstanten i regneforskriften

x = er den uafhængige som opløftes i anden portens
Og være opmærksom på at a ikke kan være lig 0, for så ville de være en førstegradsfunktion

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu