Andengradspolynomier | Matematik

Uddrag
Når man har med andengradspolynomier at gøre, så defineres den generelle forskrift således: f(x)=a*x2+b*x+c

De forskellige koefficienter a, b og c har hver især deres egen betydning for indtegningen af den pågældende funktion(parabel) i et koordinatsystem.

Lad os starte med koefficienten a.

Koefficienten a har betydning for om funktionen(parabellen) er konveks eller konkav.

Parabellen er konveks hvis koefficienten a har en værdi som er over 0, altså a>0, så vil parabellens ben vende opad.
Modsat så bliver parabellen konkav, hvis a har en værdi som er mindre end 0, altså a<0, så vil parabellens ben vende nedad.
(Hvilket man også kan se, på de vedhæftede billeder til højre.)

Koefficienten a har samtidig betydning for hvor spids eller bred andengradspolynomiet(parabellen) er.

Jo større a værdien er, jo spidsere vil parabellens ben blive, og modsat jo tættere a, er på 0, jo bredere vil parabellen blive.

Hvilket man kan se på nedstående vedhæftede billede, hvor den blå parabel har forholdsvis brede ben, modsat den røde parabel hvor at a værdien er ”større” hvilket resulterer i at parabellen bliver betydeligvis spidsere end den blå parabel.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu