Andengradsfunktioner | Noter Matematik

Indholdsfortegnelse
Lining:
1. Hvad Sker Der Med Grafen Og Forskriften, Når Du Ændrer På a?
2. Hvad Sker Der Med Grafen Og Forskriften, Når Du Ændrer På C?
3. Hvad Sker Der Med Grafen Og Forskriften, Hvis a Og B Har Samme Fortegn?
4. Hvad Sker Der Med Grafen Og Forskriften, Hvis a Og B Har Forskellige Fortegn?

Find Y
Diskriminanten
Toppunktet
Nulpunkter
Nulpunkter

Opgaver:
Funktionsanalyse
Økonomi

Nye Regnemetoder Til 2. Gradsligninger
(Uden C Led)
Eksempel 6.4.1 Andengradsfunktion Med Positiv Diskriminant Id

Uddrag
lining:
f(x) = ax2+bx+c
a kan ikke være 0

g(x) = 2x2 + 3x -7
g(x) = a: 2 b: 3 c: -7
h(x) = -x2+ 19
h(x) = a: -1 b: 0 c: 19

a, b og c
a0: konveks

Hvis a = - og b = + ligger parablen på højre side af y aksen og grenene vender nedad

Hvis a = + og b = - ligger den på højre side af y aksen og grenene vender opad

---

1. Hvad sker der med grafen og forskriften, når du ændrer på a?
- Hvis a er positiv vender "benene" op (glad parabel), og hvis a er negativ vender "benene" ned (sur parabel). Jo højere numerisk værdi a har, desto smallere bliver parablen.

2. Hvad sker der med grafen og forskriften, når du ændrer på c?
- Koefficienten c angiver, hvor parablen skærer y-aksen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu