Andengradsfuktioner | Opgave

Indledning
I denne emneopgave om andengradsfunktioner vil jeg komme ind på formler for, at finde diskriminanten, toppunktet og nulpunkterne.

Derudover vil jeg komme ind på funktionsanalyse. Jeg vil i denne opgave forklarer hvad andengradsfunktioner , og hvordan man analysere dem med en funktionsanayse, og hvordan andengradsfunktioner løses.

Andengradsfunktioner anvendes til at skabe overblik og/eller illustrerer f.eks. en virksomheds omsætning eller mulig omsætning.

Andengradsfunktioner er derfor et redskab til udregne/ at få overblik over det økonomiske, og andengradsfunktioner har derfor er stor betydning indenfor den økonomiske verden.

Igennem opgaven har jeg brugt mine noter og bogen matma10k af Rasmus Axelsen til at løse denne opgave.

Indholdsfortegnelse
1) Indledning……………………………………………………………………………………..3

2) Opgaver og Teori
-Opgave 1. Funktionsanalyse…………………………………………………………………….4
- Opgave 2. Praktisk opgave………………………………………………………………………9
-Opgave 3.skæringspunkt………………………………………………………………………..11

3) Præsentation af emnet…………………………………………………………………………13

Uddrag
a, b og c er kaldet konstanterne, men de er også kaldet koefficienterne.
Koefficienterne/ konstanterne a, b og c bestemmer hvordan parablen ser ud og dens placering i koordinatsystemet.

Koefficienten a:
I den givende andengradsfunktion er a = x^2 = 1 og det fortæller os at parablen er glad altså positiv.
”a” bestemmer parablens hældning.

Hvis a er positiv, altså a>0, vender parablens grene opad, og det vil så sige at parablen er glad. Man kan se på det som en glad smiley :)

Hvis a er negativ, altså a<o, vender parablens grene nedad, og det vil så sige at parablen er sur. Man kan se på det som en sur smiley :(

Koefficienten b:
”b” viser parablens placering i forhold til y-aksen, altså tangentens hældning til parablen i punktet x= 0.

I den givende andengradsfunktion er b =2x = 2. Dette fortæller os at vi har med en parabel hvor toppunktet ligger til venstre for y-aksen.

Koefficienten c:
”c” viser hvor parablen skærer på y-aksen, så altså skæringspunktet er (0 ; c)
I andengradsfunktionen er c =-24 dette fortæller os at skæringen er i -24 på y-aksen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu