Indledning
Debatindlægget ”privatiser dog det kongehus” er skrevet af gretelise holm, som er uddannet journalist på Kolding folkeblad. Senere har hun arbejdet som journalist på berlinske og politikken, indtil hun i 1983 blev lektor på Danmarks journalisthøjskole i Århus.

Gretelise holm er også kendt som forfatter og samfundsdebatter særligt om ligestillingsspørgsmål. Hun er opvokset i fattigdom, så familien og hende selv har måtte kæmpe sig vejen til hendes karriere.

Kronikken er udgivet af politikken d. 14 januar 2019, og lægger op til, at vi i Danmark skal have ligestilling også med hensyn til hvem der skal styre/ regere vores land. Hun mener ikke det er rimeligt at landets højeste embede skal besættes ved arv, da det modstrider alle Danmark principper om demokrati.

Uddrag
Kronikkens opbygning er således øverst med en byline (kronikken 14 januar 2019), dernæst en rubrik med overskriften, byline (billede af skribenten), manchet, brødtekst opbygget i spalteform. Hver side er ydermere forsynet med en lille citatboks.

På side 2 øverst er der et billede af Danmarks regent samt hele næste generation af tron-agninger. Overskriften ”privatiser dog det kongehus” er til dels dækkende for kronikkens indhold, da læseren ved hjælp af overskriften i mindre træk kan forstille sig hvad debatten omhandler. Ved dernæst at læse manchet afsnittet bliver læseren tydelig bevist om, hvad kronikken omhandler.