Analyse og fortolkning ”Landets atlantis – Et symbol” af Tom Kristensen

Litterær artikel: Analyse og fortolkning som indeholder digt- og lyrikanalyse af “Landet Atlantis – Et symbol” af Tom Kristensen.
Der er fokus på ekspressionisme og Tom Kristensens skrivestil.

Indledning
Tom Kristensen blev født i 1893 og afgik ved døden i 1974. Han var en anerkendt forfatter og digter i Danmark i 1920’erne. Hans ekspressionistiske tekster blev en milepæl for dansk lyrik. 1920’erne var stærkt præget af denne ekspressionisme. Det handlede om at udtrykke sig stort, voldsomt og gerne med stærke farver, for derved at kunne understrege sine følelser og meninger. Ekspressionisterne var stærkt præget af den, ifølge dem selv, negative udvikling af den omfattende industrialisering. De mente, at de enkelte mennesker forsvandt i en stor mængde. Friedrich Nietzsche, der har haft en stor indflydelse på eksistentialis-men, var en stor inspiration for mange ekspressionister. I modsætning til naturismen ven-der ekspressionismen sig mod det objektive syn på verdenen, som naturismen har opbyg-get. Netop dette var Tom Kristensen inspireret af. Hans litterære stil lå i sanseligheden, hvilket ses i hans mange romaner, digte og noveller. Følgende tekst omfatter en analyse, fortolkning og perspektivering af Tom Kristensens digt ”Landet Atlantis – Et symbol” fra digtsamlingen ”Fribytterdrømmer” fra 1920.

Uddrag
Set ud fra konstruktionen er digtet bygget op af 9 strofer, med 6 vers i hvert. I vers 2,4 og 6 er der benyttet sig af enderim: Flige – vige – Rige, Farter – Standarter – Fane-bastarder og Gaden – Facaden – Maden. Dette gør at digtet fanger læseren og dermed fastholder læse-rens interesse.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!