Analyse af “Ørneflugt” af Henrik Pontoppidan

Indledning
I denne analyse vil jeg redegøre for det moderne gennembrud samt analysere og fortolke novellen ”Ørneflugt” skrevet af Henrik Pontoppidan. Jeg vil lægge fokus på det moderne gennembruds historie, og hvordan tendenserne og temaerne i den nye skandinaviske litteratur kommer til udtryk hos Pontoppidan.

Derudover vil jeg belyse de naturalistiske forestillinger, der fremkom i midten af 1900-tallet lige mellem romantikken og det moderne gennembrud. Jeg vil drage paralleller til Pontoppidans skrivestil og sammenligne hans tekst med H.C. Andersens ”Den grimme ælling” for at tydeliggøre, hvordan de to forfattere hver især tolker forholdet mellem arv og miljø.

Uddrag
Lille resume:
”Ørneflugt” handler om ørnen Klavs, der er opvokset mellem mennesker og tamme dyr i en præstegård, og som en dag flyver herfra for at følge sin indre længsel, men skræmmes så voldsomt af de overvældende højder og nye horisonter, at den vender om og søger tilbage til præstegården, hvor den bliver skudt af gårdens avlskarl.

---

Nogle steder i novellen beskrives præstegården og dens beboere på en kritisk måde:
• Klavs vralter rundt blandt de andre dyr, ”altid fredsommelig, næsten lidt ængstelig, fordi den var vant til at faa over Næbet af Præstedøtrene, naar den engang imellem fandt paa at gøre sin medfødte Overlegenhed gældende overfor Smaakravlet”.

• Her ser vi, hvordan Klavs bliver straffet, når han faktisk udlever sin identitet som ørn og opfører sig som en ørn. Derfor bliver den unge ørn vant til at tilpasse sig sine omgivelser og opføre sig som de andre.

• Som læsere kan vi identificere os med denne beskrivelse af præstegården og andedammen, fordi det kan minde os om vores eget samfund. Mange mener, at vi som danskere lever efter den såkaldte ”jantelov”, hvor ingen skal tro, at de er mere end andre.

• Dermed bliver beskrivelsen af præstegården også et billede på og en kritik af vores eget samfund.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her