Analyse af ”Hun holder så forsigtigt om sit glas”

Indledning
Teksten ”Hun holder så forsigtigt om sit glas” er skrevet af den danske forfatter Merete Pryds Helle, og blev udgivet i udstillingskataloget ”Den oversete by, det sansede København” i 1995.

Som det fremgår af kilden Bibliotek.dk, er udstillingskataloget udgivet i anledningen af en kulturby-udstilling på Charlottenborg med bidrag fra en række arkitekter og kulturpersoner. Alt sammen med formål om at vise alternative og oversete steder af København.

Hendes baggrund med deltagelse i kurser i bl.a. nærorientalsk arkæologi har dannet hendes interesse for hendes dominerende temaer om virkeligheden og naturvidenskabelige emner. Dette ses gennem hendes debut med novellesamlingen ”Imod en anden ro” og hendes gennembrud med romanen ”Fiske i livets flod”.

Uddrag
Når det kommer til novellens form, kan der først og fremmest nævnes de fremtrædende ordklasser og ordvalg. Dette er især domineret af ofte konkrete substantiver, en del præpositioner, adjektiver samt tilhørende semantiske felter.

Under konkrete ord kan nævnes ”bronzerør”, ”kalkundergrund”, ”småsten” og ”lufthuller”.

Disse ord er alle sammen semantiske felter relaterende til vandets kredsløb. Der fremgår herudover i høj grad præpositioner. Et eksempel er følgende på side 1, linje 2-3: ”Det er et mylder af rør og vandledninger, fra sted til sted i byen, mellem husene, under husene, under gaderne, broerne, himlen.”.

Merete Pryds Helle benytter ovenstående som virkemiddel til at sætte et bestemt fokus i novellen. Forfatteren kunne lige så vel have skrevet ”rør” i stedet for ”bronzerør”, men dette har hun undladt for at opretholde en mere sanselig og nærværende forekomst på de semantiske felter til vandet.

Ord og sætninger, der placerer sig hen mod et mere abstrakt niveau, bliver benyttet når kvindens barndom bliver beskrevet. På side 2, linje 64 står for eksempel følgende: ”Pigen forestiller sig, at dagene og nætterne ligger sammenrullede i stenen.” og side 2, linje 68 ”En rigdom af revner til vandet, der søger ud af stenens nat, ud til sollyset.”. ”Stenens nat” er for eksempel i modsætning til det semantiske skema langtfra overskueligt at forstå.

Disse abstrakte sætninger giver typisk læseren eftertanke, og de har ofte til formål at skabe et bestemt overblik over virkeligheden. I denne henseende kvindens barndom. Der er altså alt i alt en bestemt hensigt i de to emner om henholdsvis vandets kredsløb og kvindens tilstedeværelse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu