Indledning
Vi lever i en verden, hvor individet i langt større grad end tidligere står på egne ben. Som følge af dette forekommer det, som en naturlig del af livets gang, at mennesket ofte oplever en form for ubeslutsomhed, usikkerhed og forvirring om, hvem vi er, hvem vi bør være, og hvem vi kan være.

Vi er i højere grad bange for at træffe de forkerte valg, fordi vi stræber mod ideen om det perfekte liv, som samfundet opstiller.

Lone Hørslev formår gennem novellen “Egernet”, fra novellesamlingen ​En ordentlig mundfuld ​fra 2017, at udfolde livets mange faser gennem en humoristisk, følelsesladet og genkendelig virkelighedsnær tilgang.

Novellen sætter netop fokus på, hvordan tvivlen opstår, når man står overfor livets svære og gældende valg, samt hvilke følelser det medfølger.

Gennem en analyse og fortolkning af teksten vil der gives et indblik i, hvordan usikkerheden spiller en grundlæggende rolle i hovedpersonens liv. Aflustningsvist vil der foretages en litteraturhistorisk perspektivering til tendenser i samtiden.

Uddrag
Konfrontationen med egernet kan i sin helhed tolkes som et symbol på Jacobs forhold til Lise. Jacob befinder sig pludselig i en situation, hvor han skal afgøre, hvor langt han er villig til at gå for at hjælpe det påkørte egern.

Vender man dette mod Jacobs parforhold, kan man argumentere for, at han på samme måde skal afgøre, hvor langt han er villig til at gå, for at redde forholdet til Lise.

Det piner ham at skulle brække nakken på egernet, selvom han ved, at det er det bedste og rette at gøre. Ligeledes piner det ham at skulle konfrontere Lise med, hvordan han i virkeligheden har det med hende, selvom dette også ville være det rigtige at gøre.

I stedet for at fortælle hende sandheden vælger Jacob den lette løsning og bruger spørgsmålet om, hvorvidt han vil have børn eller ej, som en undskyldning for, hvorfor han og Lise ikke bør være sammen.

Igen vidner dette om Jacobs karaktertræk, og hvordan han helst ser sig udenom at skulle træffe afgørende beslutninger for sit liv.

Jacob ender med at give op på at forsøge at hjælpe egernet. Han fralægger sig altså ansvaret, og lader naturen gå sin gang. Dette kan sættes i relation med forholdet til Lise.