Analyse af Active Sportwear | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Active Sportswear de senere år.
1.2 (15 %)
Vurder, hvilke forhold der kan forklare udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2014 til 2016.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
1.3 (10 %)
Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2014 til 2016.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning er faldet fra 2014 til 2016.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
1.5 (10 %)
Vurder, hvordan den mistede distributionsret på New Balance i Skandinavien kan forventes at påvirke virksomhedens forretningsmodel.

Opgave 2
2.1 (15 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt likviditetsbudget for Fjerbolden for 2019. De nødvendige informationer findes i bilag 2. I bilag 3 findes en skabelon til likviditetsbudgettet.
2.2 (10 %)
Vurder, hvor meget Poul Madsen har behov for yderligere at låne i banken for at drive virksomheden.
2.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er nødvendigt for Poul Madsen at udarbejde både et resultatbudget og et likviditetsbudget i forbindelse med etableringen af Fjerbolden.

Opgave 3
3.1 (5 %)
Opgør Sportengros A/S’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne november, december og januar i forbindelse med køb og salg af Cool-skiundertøj.
- I bilag 4 findes en skabelon til opgørelsen.
3.2 (10 %)
Forklar, hvorfor køb og salg af Cool-skiundertøjet påvirkede Sportsengros A/S’ indtjening og likviditet forskelligt i januar måned.
3.3 (5 %)
Beregn, hvor meget varebeholdningen af Cool-skiundertøj udgør ved udgangen af januar måned opgjort i enheder og kroner.

Uddrag
Active Sportwear har de senere år været negativt påvirket af ekstraordinære omkostninger i forbindelse med transformation.

Derfor er deres resultat også negativt påvirket af de kursudviklinger der har været på US dollars, svenske- og norske kroner, fordi det ikke har været muligt at gøre noget ved prisstigningerne.

År 2016 var et hårdt og ikke godt år for modebranchen, hvilket også gik ud over den økonomiske udvikling for Sportswear.

---

Som det fremgår af likviditetsbudgettet herover, vil Poul Madsen have behov for at låne yderligere 310.000 kr. i banken, for at drive virksomheden.

Dette ses i likviditetsbudgettet i 3. kvartal under likvide midler ultimo, hvor den er negativ med 310.000 kr. Dette vil for hans forretning Fjerbolden komme til at betyde underskud, hvis Paul Madsen ikke optager et banklån på 310.000 kr.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu