Ammoniak | SRO | 10 i karakter

Indledning
I min SRO-opgave vil jeg undersøge stoffet ammoniak ud fra problemformuleringen ”Hvilken påvirkning har ammoniak på sine omgivelser, og hvordan kan man imødegå problemet”.

Dermed vil jeg undersøge påvirkningen af ammoniak på naturen. Dertil vil jeg analysere udviklingen i brugen af ammoniak, og hvilke tiltag der kan tages for at reducere ammoniakforbruget eller afbøde de negative effekter.

Desuden vil der komme en beskrivelse af ammoniaks egenskaber og muligheder, som skal give en baggrundsviden om stoffet. Dette skal resultere i en rapport, som giver et overblik over ammoniaks egenskaber, muligheder og udfordringer.

Indholdsfortegnelse
Resume………………………………………………………………………………… Side 3

Indledning………………………………………………………………………. Side 3

Metoder………………………………………………………………….. Side 3-4

Fremstilling……………………………………………………………………….. Side 4-10

Konklusion………………………………………………………………… Side 10

Litteraturliste………………………………………………………………………….. Side 11

Bilag………………………………………………………………………… Side 12

Uddrag
Det er ikke muligt for planter og dyr at optage nitrogen direkte fra luften, og det er derfor nødvendigt for planterne optage kvælstoffet fra en kemisk reaktion som ammonium.

Som tidligere nævnt er ammoniak dannet af nitrogen og hydrogen. Størstedelen af luften består af nitrogen, mens der også findes store mængder hydrogen, og derfor er ikke mangel på reaktanterne til at danne ammoniak.

Dinitrogenen er dog bundet sammen ved hjælp af stærke triplebindinger, hvilket gør det svært for planterne at optage nitrogenen. Derfor skal nitrogenen fikseres, og disse stærke bindinger brydes op.

I ammoniak er der kun en binding mellem hvert nitrogen og hydrogen atom, hvilket ikke er ligeså stærkt, og det er derfra muligt for planterne at optage nitrogenen.

Kilder til ammoniak i naturen kunne skyldes fordampningen fra marker og stalde, hvilket ender i atmosfæren. Ammoniakken stammer primært fra gylle eller kunstgødning, som bliver spredt på markerne.

Afdampningen kan også ske fra gylletanke og stalde. Derfra kan ammoniakken komme i kontakt med regnen, hvorefter det kan nedfalde over søer, enge eller andet natur.

Afhængigt af pH værdien vil en del af ammoniakken blive til ammonium eller afsættes til naturen i gasform.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu