Amerikansk økonomi | international økonomi

Indholdsfortegnelse
OPGAVE 1:
a) Beregn vha. indeksberegninger (indekstal du selv udregner på baggrund af bilag 1), hvor mange procent den amerikanske dollar er faldet eller steget i 2020 i forhold til 2016. Kommentér kort på udviklingen over hele perioden (2016-2020).
b) Beregn på baggrund af bilag 4 den amerikanske eksports andel af BNP og forklar hvad dette eventuelt kan betyde i forhold til USAs position i den globale økonomi.
c) Forklar hvad det betyder, at USA har en flydende valutakurs (flydende valutakurssystem).


OPGAVE 2:
a) Analysér på baggrund af bilag 2 og bilag 3 årsagerne til den økonomiske vækst i USA i 2019 (alle 4 kvartaler (Q1 til Q4) for bilag 2) . Inddrag økonomisk teori i besvarelsen.
b) Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 og 2a) samt bilag 2, bilag 3, bilag 5 og bilag 6 skal du diskutere, hvor amerikansk økonomi har sine styrker og svagheder. Inddrag økonomisk teori i besvarelsen.

OPGAVE 3:
a) Du er ansat i FED (den amerikanske nationalbank) og er blevet bedt om at udarbejde et notat på maksimalt 600 ord til den amerikanske regering. Tag især udgangspunkt i bilag 6 og bilag 7, men de øvrige bilag bør også anvendes efter behov.

Uddrag
Når vi ser på de rentesænkninger vi har implementeret, mener vi fra centralbanken at vi har styrket husholdningernes finansielle fundament på langt sigt.

Når vi eksempelvis går ud og opkøber realkreditobligationer, så vil det øge efterspørgslen på obligationerne, det betyder så også at kursen på obligationerne er steget, da den er styret af udbuddet og efterspørgslen. Kort sagt så når kursen på obligationerne stiger så vil renten falde. Det er på den måde vi har kunne sænke renterne.

Det er som sagt ingen overraskelse at vi som regering, står overfor store økonomiske udfordringer med det nye år over os. I år 2020 er der flere skøn, der påviser at vi vil imødekomme en større lavkonjunktion. Idet vores BNP vil ramme -10,4 procent.

Den offentlige saldo vil falde fra -5,8 procent af BNP’ en til -15,5 til af BNP’ en, hvilket kan blive en nødvendighed hvis vi ikke vil opleve en længere varende lavkonjunktur, og prøve at skubbe gang i det økonomiske kredsløb. Derud over vil arbejdsløsheden som tideligere nævnt stige til 10,4. Disse skøn har kritiske konsekvenser for vores økonomi.

Derfor vil vi i centralbanken gerne henvise til ændringer i finanspolitikken samt valutapolitikken.

Først og fremmest vil vi gerne føre lempelig finanspolitik, da vi som sagt kommer til at ramme en stor lav konjunktur. Grunden til den lempelig finanspolitik er fordi det vil få efterspørgslen til at stige som leder til at forbruget vil stige samt produktionen, det kan derfor sætte gang i det økonomiske kredsløb.

Konsekvenser ved den lempelig finanspolitik er nedsættelse af statens indtægter.

Angående valutapolitikken vil vi gerne henvise til en devaluering af valutaen. Grunden til dette er fordi vores vare vil kunne sælges billige i udlandet, det vil på kort sigt styrke vores BNP, udover det vil det også øge beskæftigelsen på kort sigt.

En konsekvens ved devaluering af valutaen vil være større inflation, men da vi skal have skabt en masse økonomisk vækst, er det en konsekvens som ikke kan afviges.

Kort sagt mener vi at lempelig finanspolitik og en devaluering af valutaen er det der skal til for at imødegå de udfordringer vi står overfor i 2020 med Covid-19 i baghovedet.
Med Venlig Hilsen Jerome Powell, chef for nationalbanken USA.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her