Indholdsfortegnelse
1. Forklar, hvordan alger kan "trække CO2 ud fra atmosfæren".
2. Giv forslag til en fordel, alger kan have af at producere og oplagre lipider.
3. Forklar resultaterne vist i figur 3.
4. Beskriv, hvilken indflydelse nitrogenmængden har på syntese og oplagring af lipider hos Botryococcus. Inddrag figur 4.
5. Vælg et af overstående problemer og forklar, hvordan det påvirker den ønskede alge – vækst negativt.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Biomasse af grønalger fra slægten Botryococcus, se figur 2, kan anvendes til fremstilling af biobrændstof, fordi den vokser hurtigt og har et højt indhold af lipider.

Måden hvorpå alger kan trække CO2 ud af atmosfæren er ved hjælp af fotosyntese, hvorefter carbon (C) efterfølgende bliver indbygget i plantens biomassetilvækst.

Processen fotosyntese foregår i plantecellerens grønkorn, eller sagt med andre ord i kloroplasteret, hvor algen som plante omdanner solens lysenergi til kemisk energi.

Samt danner organiske stoffer ud fra uorganiske stoffer, som betyder at planterne er autotrofe. Processen for fotosyntesen i et reaktionsskema ser ud på følgende måde:

---

Alger kan have en fordel af at producere og oplagre lipider, fordi de kan bruge det til deres vækst og energi.

Algerne modtager energi fra sollyset, som efterfølgende bruges til at lave energi, da det har en væsentlig betydning for at algerne kan lave fotosyntese.

Når algerne danner deres energilagre dannes energien, ved at den mængde kuldioxid (CO2) som kommer fra fotosyntesen, bliver omdannet til glukose (C6H12O6), hvor det derefter bliver til fedt, nærmere sagt lipider.

På et tidspunkt vil algerne få et højt indhold af lipider, som resultere i at algerne flyder på vandets overflade. Ligeledes har algerne det lettere ved at producere fotosyntese, da de ligger på overfladen.