Aldersfordelingen i befolkningen | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Forklar, hvordan andelen af 0-9-årige har udviklet sig fra 2015 til 2017.

2. Opstil en figur, der viser aldersfordelingen i befolkningen i 2017.

3. I hvilken aldersgruppe er der sket den største vækst fra 2015 til 2017?

4. Hvordan tror du, at salget af nedenstående produkter vil udvikle sig i de kommende 10 år og hvorfor:
- Barnevogne
- Biografbilletter
- Rejser til pensionister
- Kørestole

Kildeliste

Uddrag
1. Forklar, hvordan andelen af 0-9-årige har udviklet sig fra 2015 til 2017.
På den her statistik, jeg har fra Danmarks statistik kan vi se at befolkningens aldersfordeling er faldet med 3.000.

Det vil sige i 2015 var der 629.000 tusind i alderen fra 0-9 år og i 2017 er der et fald på 3000 og det vil sige der er 626.000 tusind i 2017.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu