Akohol | Analyse

Indholdsfortegnelse
Øvelse: Alkohols indflydelse på membraner og nervesystemet
- Teori

Teori:
Formål
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater
Fejlkilder
Diskussion
Konklusion

Uddrag
Alkohol (ethanol C2H50H) har en række virkninger på kroppen. Stoffet er opløseligt i såvel vand (hydrofilt, der betyder vandelskende) som fedt (lipofilt/hydrofobt, der betyder fedtelskende/vandafskyende).

Det skyldes ethanols opbygning. Kulbrinte-enden er den hydrofobe del, mens enden indeholdende -OH-gruppen er vandopløselig. Dette har stor betydning for alkohols påvirkning af cellemembranen.

I dette forsøg vil vi demonstrere, at alkohol ændrer cellemembranens egenskaber så meget, at de ikke længere er i stand til at regulere deres gennemtrængelighed.

En af de membranklædte vakuoler i planteceller er ganske store og indeholder normalt vand. I rødbeder indeholder de også et vandopløseligt rødt pigment, som giver rødbeder deres karakteristiske farve.

Da farvestoffet er vandopløseligt, vil det normalt ikke kunne trænge ud gennem hverken vakuolemembranen (også kaldet tonoplasten) eller cellemembranen, som begge er opbygget af fedtstoffer og proteiner.

Ødelægges membranenernes normale egenskaber derimod, vil farvestoffet kunne trænge ud i omgivelserne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu