Airbnb | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Opstil et  forretningsmodellærred (Business Model Canvas) for  Airbnb og vurder herudfra, hvad der gør konceptet konkurrencedygtigt.

2. Foretag en definition af den  branche, Airbnb befinder sig i.

3. Foretag en analyse af den i spørgsmål 1 definerede branche med udgangspunkt i Porter's brancheanalysemodel.

4. Foretag en SWOT-analyse af Airbnb og vurdér i den forbindelse, hvordan Airbnb bør agere, hvis man vil mindske risikoen for indgreb over for forretningsmodellen og samtidig bevare en god indtjening på det danske marked.
- SWOT-opstilling

5. Hvilke tiltag vil du foreslå HORESTA og Feriehusudlejernes Brancheforening for at imødekomme konkurrencen fra Airbnb.

Uddrag
MT Markedstilbud
- det som udlejerne får tilbudt er fx nøgleudlevering og slutrengøring af det lejede værelse eller bolig samt økonomisk rådgivning.
- Lejere tilbydes nogle guidede ture i de byer, hvor de lejer sig ind
- Gæster kan booke et værelse eller et hus i stedet for hotel
- Det er billigt i forhold til hotel.
- Gæster kan lære mennesker, som fx er værter.

---

Airbnb er i boligudlejningsbranchen. Airbnbs primære funktion er at formidle deres koncept fra privatperson til privatperson med overnatninger.

Faktisk er der tale om deleøkonomien. Deleøkonomien har fået et stor succes i udlandet, især i Danmark, derfor kan vi godt sige, at Airbnb har opnået så god vækst i sin branche.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu