Airbnb | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Afsætningscase 5.4 Airbnb
- SP - Samarbejdspartnere
- NA - Nøgleaktiviteter
- NR - Ressourcer
- VT - Værditilbud
- KR - Kunderelationer
- KA - Kanaler
- KS - Kundesegmenter
- OM - Omkostninger
- IN - Indtægter

Foretag en PEST-analyse af markedet for korttidsudlejninger i Danmark.

Foretag en definition af den branche, Airbnb befinder sig i.

Foretag en analyse af den i spørgsmål 1 definerede branche med udgangspunkt i Porters brancheanalysemodel.
- Nye indtrængere
- Leverandører
- Kunder
- Konkurrenter i branchen

Foretag en SWOT-analyse af Airbnb og vurder i den forbindelse, hvordan Airbnb bør agere, hvis man vil mindske risikoen for indgreb over for forretningsmodellen og samtidig bevare en god indtjening på det danske marked.

Hvilke tiltag vil du foreslå HORESTA og Feriehusudlejernes Brancheforening for at imødekomme konkurrencen fra Airbnb.

Kilde liste:

Uddrag
SP - Samarbejdspartnere
Airbnb har etableret et samarbejde med virksomheder der yder en service til gode for udlejere / lejere hos Airbnb.

Airbnb tilbyder udlejere at opgradere til professionel hjælp til overdragelse af nøgleudlevering / -afhentning og rengøring efter udlejning.

Herudover opnår lejeren også guidet tur, hvis ønsket, i området for lejemålet. Airbnb har samarbejdspartnere til praktiske og fysiske forbindelser mellem udlejere og lejerne.

NA - Nøgleaktiviteter
Airbnb stræber efter at gøre udlejningen af private værelser, lejligheder mm. så sikkert som muligt.

Platformen har til øjemål at skabe tryghed for alle parter. Herudover opnår Airbnb en troværdighed mellem udlejer og lejere, i form af kommunikationen sker direkte mellem parterne. Nem, billig og troværdig udlejning er Airbnbs målsætning.

NR - Ressourcer
Airbnb er afhængige af medarbejdere der skal besidde egenskaber såsom; serviceminded og løsningsorienterede.

Eksempelvis hvis en potentiel kunde henvender sig med problemer eller udfordringer ang. Booking, skal Airbnb står klar med løsning og god service, for at bevare kundernes loyalitet og troværdihed overfor virksomheden.

Airbnbs overlevelse forudsætter at virksomheden har dygtige medarbejdere indenfor avanceret it til vedligeholdelse, design og udvikling af hjemmesiden.

Hjemmesiden er kerneelementet for Airbnb. Kommunikation, booking, oprettelse osv. sker al sammen over hjemmesiden, derfor er dygtige medarbejdere indenfor dette speciale nødvendigt.

Udlejerne er lige så vel en nødvendig ressource for Airbnb. Uden udlejere ville virksomheden ikke kunne drives.

De fysiske ressourcer er ikke i den grad afgørende for virksomhedens eksistens. Kontorbygninger, lokaler mm.

Er krævende til bestyrelse, medarbejdere osv. men virksomheden opererer globalt og på online, hvilket betyder at de ikke er nødsagt til at have kontor landsdækkende, men blot hovedkontor.

VT - Værditilbud
Værdiggrundlaget Airbnb bygger på er en billig og let håndterlig platform for overnatningsmuligheder verden over.

Airbnb tilgodeser både lejeren i form af billig løsning, og udlejeren ift. En simpel indtjeningsproces. Indtjeningsprocessen kræver ikke hårdt arbejde fra udlejeren i form af selv stå for prissætning

finde kunder, nå ud til kunden osv. Airbnb gør det nemt, tilbyder specialiserede medarbejdere, har et godt netværk og sikkerhedsnet for udlejeren.

KR - Kunderelationer
Airbnbs hjemmeside er vejen til kunderne. Let overskulelig og simpel hjemmeside

baner vejen til kunderne (udlejere såsom lejerne). Hjemmesiden er hele tiden opdateret for at passe ind i nutidens teknologiske samfund.

KA - Kanaler
Distributionskanalen virksomheden gør brug af er internethandel.

Udlejere opretter sig problemløst på hjemmesiden - lejerne booker nemt overnatning og kan komme i kontakt med den private udlejer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu