Airbnb | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opstil et forretningsmodellærred (Business Model Canvas) for Airbnb og vurder herudfra, hvad der gør konceptet konkurrencedygtigt.
- Samarbejdspartnere:
- Nøgleaktiviteter:
- Ressourcer:
- Værditilbud:
- Kunderelationer:
- Kanaler:
- Kundesegmenter:
- Omkostninger:
- Indtægter:
- Foretag en PEST-analyse af markedet for korttidsudlejninger i Danmark.
- Foretag en definition af den branche, Airbnb befinder sig i.
- Foretag en analyse af den i spørgsmål 1 definerede branche med udgangspunkt i Porter's brancheanalysemodel.
- Foretag en SWOT-analyse af Airbnb og vurder i den forbindelse, hvordan Airbnb bør agere, hvis man vil mindske risikoen for indgreb over for forretningsmodellen og samtidig bevare en god indtjening på det danske marked.
- Hvilke tiltag vil du foreslå HORESTA og Feriehusudlejernes Brancheforening for at imødekomme konkurrencen fra Airbnb.
- KILDELISTE

Uddrag
Samarbejdspartnere:
En af Airbnbs vigtigste samarbejdspartnere er udlejerne, da det er dem som sætter boligerne til udlejning på deres hjemme og dermed udgør en vigtig rolle i deres indtjening.

En af deres andre samarbejdspartnere er diverse reklamebureauer, for at skabe den største reklamering for dem selv, så de kan får flere udlejere og gæster.

Nøgleaktiviteter:
En vigtig nøgleaktivitet for Airbnb vil være at opretholde portalen online, da det er portalen som ligesom kæder det hele sammen mellem udlejerne og gæsterne.

At få flere tilbud på Airbnbs hjemmeside vil være en god nøgleaktivitet, da flere tilbud vil gøre at de kan få fat på flere udlejere og dermed tiltrække flere gæster.

Ressourcer:
Deres nøgleresurse er at have en sikker platform/netværk, som de har fået skabt med deres udlejere. Dette gør at gæsterne har flere valgmuligheder i de forskellige byer rundt omkring i verden.

For at opretholde dette sikker platform/netværk har de en resurse i IT-eksperter, som gør det muligt at deres portal altid er oppe at køre og er brugervenlige.

Værditilbud:
Airbnbs værditilbud er todelt, værditilbud til gæsterne og til udlejerne. Airbnb tilbyder gæsterne en portal, hvor det er nemt at finde overnatninger til billige priser, end f.eks. en overnatning på et hotel.

Portalen giver adgang til anmeldelser, hvilket gør at gæsterne ud fra forskellige valgkriterier kan vælge den bolig der passer bedst til dem Til udlejerene gør Airbnb det let for dem

der står med et selv i og med at man blot kan sætte sin bolig til udlejning på deres hjemmeside, hvor man nemt derigennem kan se forskellige statistikker f.eks. hvor mange der kommer.

Som udlejer kan man faktisk også tjene penge, da gebyret hos Airbnb kun er på 3-5% og hvor reklameomkostningerne til ens bolig højest sandsynlig er mindre

Kunderelationer:
Det er vigtigt for Airbnb at skabe god kunderelation. Det gør de ved at have stor fokus på kundesupport

som de holder åbent 24/7 på globalt plan. Det giver kunderne i alle lande mulighed for at kontakte dem, hvis der opstår diverse problemer

Kanaler:
Airbnb har forskellige kanaler f.eks. deres hjemmeside www.airbnb.dk, deres app og så kunderne selv. Det er på deres hjemmeside

hvor kommunikationen foregår mellem udlejerne og gæsterne, hvilke betyder at hjemmesiden har en vigtig rolle, når det kommer til at skabe værdi for virksomheden.

Airbnb har også en app, hvor man ligesom på hjemmesiden kan se de forskellige muligheder Airbnb tilbyder. Appen er et godt supplement til hjemmesiden, da nogle mennesker godt kan lide at have det til at ligge som en app, som er nemt at finde.

Kunderne selv kunne også være en kanal for Airbnb, hvis der er nogle kunder der har haft en god oplevelse i at købe gennem Airbnb og derefter fortæller om det til familie og venner. Dette kan hurtigt give god omtale og flere kunder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu