Airbnb | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Problemstilling:
Virksomhedskarakteristik:
Business Model Canvas:
Marketingmix:
- Product
- Price
- Place
- Promotion
Internationalisering:
- Eksportmotiver
- Eksportberedskab
- Markedsudvælgelse
- Branche- og konkurrenceforhold:
- Konkurrenter i branchen:
- Nye indtrængere:
- Substituerende produkter:
- Leverandører:
- Kunder:
- Strategi:
- Mission, vision værdi samt mål:
- Mål:
- Konkurrencestrategi
- Vækst strategi: Strategisk alliance
- Købsadfærd på B2C/B2B-markedet:
- Segmentering:
- Marketingmix:
- Selvvalgt marked: Danmark
- Fremtidsvækst:
- Konklusion:

Uddrag
Airbnb er et anpartsselskab og blev grundlagt i 2008 og har hovedbase i San Francisco. Airbnb er en online markedsplads

hvor man kan booke eller udleje overnatningsmuligheder. Man kan via Airbnb udleje eller booke mere end 2.000.000 overnatningsmuligheder i 192 forskellige lande og 33.000 byer rundt i verdenen.

Forbrugere kan gå ind på virksomhedens hjemmeside, enten ved at tilbyde deres egen udlejningsmulighed eller booke en overnatningsmulighed.

Airbnb har flere samarbejdspartnere heriblandt Shelterbox og Mercy Corps. Virksomheden benytter sig af reklamer og sociale medier til at få mere kendskab.

---

Da produktet er en online platform, skal virksomheden ikke bøvle med nogle af de traditionelle udfordringer, som er relevante ved international prisfastsættelse.

Dette inkluderer eksempelvis transportomkostninger, takster og importafgifter, men ikke andre punkter som valutakursudvisning og den økonomiske situation ved det pågældende marked.

Selve prisen på leje af forskellige boliger, lejligheder og lignende sættes af udlejeren, hvor Airbnb efterfølgende tager 10% af indtjeningen pr overnatning.

Selvom virksomheden ikke direkte står for prisfastsættelsen, gør de stadig brug af flere markedsbaseret prisfastsættelsesmetoder.

Den første og vigtigste prisfastsættelsesmetode som virksomheden anvender, er præferencebestemt pris.

Denne prisfastsættelsesmetode kendetegnes ved, at prisen afspejler den pris forbrugeren er villig til at betale ud fra den oplevede ide.

Det er typisk ved branding og mærkevarer, hvor præferencerne er relevante, i dette tilfælde er det dog anderledes da der ikke konkurreres på mærker.

Præferencerne ses i stedet ved de individuelle lejemål fx. præferencer fra sommerhuse med swimmingpool eller kort afstand til havet.

Airbnb gør også brug af psykologisk pris og lokkepris til at fange potentielle kunders opmærksomhed og drive salg. Dette gøres i sammenhæng med virksomhedens promotion, hvilket kan ses gennem udformningen af AIDA-modellen.

Et eksempel på et kombineret brug af psykologisk pris og lokkepris kan ses på virksomhedens sociale medier.

Her poster virksomheden fx billeder af en villa til leje i barcelona for kun 699 kr. hvilket fanger opmærksomheden.

Dette sætter tanker igang hos den ferieglade person, hvorvidt om vedkommende skal tage ud og rejse i løbet af sommeren eller ej.

Opmærksomheden er fanget og interessen fastholdes da budskabet er relevant for personen. Lyst og ønsket skærpes ved at nysgerrigheden får personen til at læse beskrivelsen i opslaget.

Action sker ved at beskrivelsen og det vedhæftede link til virksomhedens hjemmeside opfordrer personen til at undersøge lejemålet yderligere.

Dette leder personen til lejemålet på virksomhedens hjemmeside, hvor vedkommende kan udføre købet. På hjemmesiden er der flere billeder af villaen samt beskrivelser og positive anmeldelser fra tidligere lejere.

Den potentielle kunde ser alt dette før personen ser den reelle pris. Den rigtige pris ses først når personen har indtastet hvor længe personen ønsker at leje og hvor mange personer ønsker at leje den eventuelle villa.

På hjemmesiden vil der være plads til efterkøbsadfærd, hvor den nye kunde kan komme med anbefalinger og meninger om købet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu