AirBNB | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Opstil et forretningsmodellærred (Business Model Canvas) for Airbnb og vurder herudfra, hvad der gør konceptet konkurrencedygtigt.

2. Foretag en omverdensanalyse (De uafhængige forhold) af markedet for korttidsudlejninger i Danmark.
- Politik og lovgivning
- Økonomi
- Demografi
- Kultur
- Teknologi
- Miljø

3. Foretag en definition af den branche, Airbnb befinder sig i.

4. Foretag en analyse af den i spørgsmål 3 definerede branche med udgangspunkt i Porter's brancheanalysemodel. (Porters 5 forces)

5. Foretag en værdikæde analyse af Airbnb
- Primæraktiviteter
- Produktudvikling
- Salg
- Produktion
- Markedsføring

Støtteaktiviteter
- Virksomhedens infrastruktur
- Menneskelige ressourcer
- Teknologiudvikling
- Indkøb

6. Foretag en SWOT-analyse af Airbnb og vurder i den forbindelse, hvordan Airbnb bør agere, hvis man vil mindske risikoen for indgreb over for forretningsmodellen og samtidig bevare en god indtjening på det danske marked.

7. Hvilke tiltag vil du foreslå HORESTA og Feriehusudlejernes Brancheforening for at imødekomme konkurrencen fra Airbnb.

Uddrag
En omverdensmodel (omverdensanalyse) er en analyse af de forhold i virksomhedens omverden, der påvirker virksomhedens udvikling.

For at forstå virksomhedens situation analyseres de faktorer i virksomhedens omgivelser, der påvirker virksomhedens udvikling.

Den uafhængige omverden findes de faktorer, som virksomheden ikke kan styre, men hvorfra der kan sker en ensidig påvirkning af virksomheden.

Virksomheden må løbende tilpasse sig ændringer i omverdenen og udnytte de muligheder, der opstår.

Politik og lovgivning
Første element i den uafhængige omverden er de politiske og lovgivningsmæssige forhold.

Virksomheden er underlagt et større antal love, som direkte eller indirekte har indflydelse på deres markedsføringsaktiviteter. Fx købeloven, hvor der findes regler om købers og sælgers rettigheder ved en handel.

Eller aftaleloven findes der regler for at indgå en aftale. Forbrugeraftaleloven omfatter regler for de køb, som en forbruger foretager andre steder end i en butik.

Markedsføringsloven indeholder begrænsninger i virksomhedens markedsføring. Lov om detailsalg fra butikker mv. fastsætter regler for åbningstiderne i butikkerne.

Mange af disse love har indflydelse på AirBNB’s markedsføringsaktiviteter, da det vil sige de ikke kan gøre noget ved det, men bare må rette sig ind efter reglerne.

Der er selvfølgelig også nogle af reglerne som ikke påvirke det forfattelig meget, da det er en virksomhed som ikke skal tænke på fx lov om detailsalg fra butikker mv.

---

Miljø er det sidste element som indgår i omverdensmodellen. Mange forbrugere er opmærksomme på klimaet og at jorden er meget sårbar over for befolkningens forbrug.

Flere og flere virksomheder går derfor aktivt ind for at reducere deres produkters miljøbelastning og fokuserer på at skabe bærdygtige produkter.

Det gør blandt andet også AirBNB, men ikke ved at bygge nyt, men ved at bruge det som allerede er skabt. Det gør de ved at de bruger deres kunders (udlejerne) huse.

Det er godt for miljøet da de bruger det som vi allerede har, og ikke som hotel virksomheder bygger nyt

som forurener en del i for hold til at bruge noget som allerede er i fuld brug, ved at lejerne bor der hele årets undtagen når nogle har lejet sig derind

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu