Airbnb | Afsætning | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
1. Opstil et forretningsmodellærred (Business Model Canvas) for Airbnb og vurder herudfra, hvad der gør konceptet konkurrencedygtigt.
- Business Model Canvas
- SP
- Samarbejds-partnere
- NA
- Nøgleaktiviteter
- NA
- Nøgleaktiviteter
- MT
- Markedstilbud
- KR
- Kunderelationer
- DK
- Distributions-kanaler´
- KS
- Kunde-segmenter
- OM
- Omkostninger
- IN
- Indtægter

2. Foretag en PEST-analyse af markedet for korttidsudlejninger i Danmark.
- PEST-analyse

3. Foretag en definition af den branche, Airbnb befinder sig i.

4. Foretag en analyse af den i spørgsmål 1 definerede branche med udgangspunkt i Porter's brancheanalysemodel.

5. Foretag en SWOT-analyse af Airbnb og vurder i den forbindelse, hvordan Airbnb bør agere, hvis man vil mindske risikoen for indgreb over for forretningsmodellen og samtidig bevare en god indtjening på det danske marked.

6. Hvilke tiltag vil du foreslå HORESTA og Feriehusudlejernes Brancheforening for at imødekomme konkurrencen fra Airbnb.

Uddrag
SP
Samarbejds-partnere

Airbnb har medført, at andre personer og virksomheder, har taget brug af muligheden for at yde hjælp til både udlejer og lejer.

Hjælpen til udlejeren kan bl.a. være, at en anden virksomhed hjælper med nøgleudlevering og- aflevering, samt rengøring efter en lejer.

Udover dette er der personer eller virksomheder, som tilbyder guidet ture rundt i byen, til dem som lejer sig ind i en bolig.

NA
Nøgleaktiviteter

Nøgleaktiviteterne er at opretholde en sikker platform, hvor udlejningen af værelser, lejligheder, huse osv., foregår på en sikker måde. Det skal være nemt for både udlejer og lejer, at gøre brug af Airbnb.

NR
Ressourcer

De har en nem og overskuelig platform, som skal være lige til for en mulig lejer. Da Airbnb ikke som sådan har nogle medarbejdere, er det udlejerene der er inden under ressourcer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu