AirBNB | Afsætning | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Aflevering 1, 1 sem - AirBNB
1. Opstil et forretningsmodellærred (Business Model Canvas) for Airbnb og vurder herudfra, hvad der gør konceptet konkurrencedygtigt.

2. Foretag en omverdensanalyse (De uafhængige forhold) af markedet for korttidsudlejninger i Danmark.
- Politik og lovgivning
- Økonomi
- Demografi
- Kultur
- Teknologi
- Miljø

3. Foretag en definition af den branche, Airbnb befinder sig i.

4. Foretag en analyse af den i spørgsmål 3 definerede branche med udgangspunkt i Porter's brancheanalysemodel. (Porters 5 forces)

5. Foretag en værdikæde analyse af Airbnb
- Primæraktiviteter
- Produktudvikling
- Salg
- Produktion
- Markedsføring
- Støtteaktiviteter
- Virksomhedens infrastruktur
- Menneskelige ressourcer
- Teknologiudvikling
- Indkøb

6. Foretag en SWOT-analyse af Airbnb og vurder i den forbindelse, hvordan Airbnb bør agere, hvis man vil mindske risikoen for indgreb over for forretningsmodellen og samtidig bevare en god indtjening på det danske marked.

7. Hvilke tiltag vil du foreslå HORESTA og Feriehusudlejernes Brancheforening for at imødekomme konkurrencen fra Airbnb.

Uddrag
En omverdensmodel (omverdensanalyse) er en analyse af de forhold i virksomhedens omverden, der påvirker virksomhedens udvikling.

For at forstå virksomhedens situation analyseres de faktorer i virksomhedens omgivelser, der påvirker virksomhedens udvikling.

Den uafhængige omverden findes de faktorer, som virksomheden ikke kan styre, men hvorfra der kan sker en ensidig påvirkning af virksomheden.

Virksomheden må løbende tilpasse sig ændringer i omverdenen og udnytte de muligheder, der opstår.

Politik og lovgivning
Første element i den uafhængige omverden er de politiske og lovgivningsmæssige forhold.

Virksomheden er underlagt et større antal love, som direkte eller indirekte har indflydelse på deres markedsføringsaktiviteter.

Fx købeloven, hvor der findes regler om købers og sælgers rettigheder ved en handel. Eller aftaleloven findes der regler for at indgå en aftale.

Forbrugeraftaleloven omfatter regler for de køb, som en forbruger foretager andre steder end i en butik.

Markedsføringsloven indeholder begrænsninger i virksomhedens markedsføring. Lov om detailsalg fra butikker mv. fastsætter regler for åbningstiderne i butikkerne.

Mange af disse love har indflydelse på AirBNB’s markedsføringsaktiviteter, da det vil sige de ikke kan gøre noget ved det, men bare må rette sig ind efter reglerne.

Der er selvfølgelig også nogle af reglerne som ikke påvirke det forfattelig meget, da det er en virksomhed som ikke skal tænke på fx lov om detailsalg fra butikker mv.

Økonomi
Der ses nærmere på det andet element i omverdensmodellen, som er økonomien.

Forbrugernes købelyst er tæt relateret med forbrugernes økonomi. Når vi taler om forbrugernes økonomi er det meget relevant at tale om disponible indkomst

da det er det forbrugerne har til rådighed efter skat, arbejdsmarkedsbidrag og rente udgifter. Det har vist sig at den disponible indkomst stiger, så stiger forbruget også.

Men det er ikke den faktiske udvikling i den disponible indkomst, der alene styrer forbruget. Det har også stor betydning, hvordan forbrugernes forventninger er til indkomstudviklingen i det kommende år.

Mange udskyder derfor køb af fx bil eller rejser, når de frygter at renten eller skatten vil stige. Det påvirker AirBNB

da de ikke kan gøre noget ved at folk venter med at købe fx ferie, så de ikke kan leje sige ind i deres udlejeres boliger, og dermed ikke kan tjene penge.

Demografi
Demografi er det tredje element som indgår i omverdensmodellen. Demografi betyder befolkningsbeskrivelse.

Demografi er en beskrivelse af blandt andet et lands indbyggertal, aldersfordeling samt husstandens størrelse og sammensætning.

Fx kan AirBNB ikke påvirke husstandens størrelse og sammensætning, da det er udlejerens hus, og det kan ikke bare lige laves om uden det koster en masse penge.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu