Indholdsfortegnelse
1. Redegør kort for vinmarkedet i Danmark. Inddrag bilag 1-3.
2. Analyser 2 - 3 udvalgte forhold der kan have betydning for branchens udvikling.
3. Analyser prisparameteren på det danske vinmarked.
4. Diskutér følgende udsagn:
1. Winefamly skaber primært værdi for kunden ved at tilbyde vin af god kvalitet til en billig pris.
2. Når et medlem af Winefamly køber en vin fra Winefamlys hjemmeside, er der typisk tale om vanekøb.
5. Identificér én væsentlig udfordring for Winefamly. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
En af Winefamlys væsentlige udfordringer består af at få flere medlemskaber. Siden åbningen i 2016 har virksomheden ændret i abonnementerne og i dag har virksomheden 20.000 medlemmer.

Winefamly har altså mange loyale kunder, men har udfordringer med at få medlemstallet til at vækste yderligere.

Virksomheden har skiftet sin model tre gange på blot et år, og dette er altså omkostningsrigt for Winefamly.


Winefamly har allerede anvendt vækststrategien produktudvikling. Virksomheden er gået fra blot at sælge vine på abonnement, til nu at have udvidet sortimentet til også at omfatte kaffe, spiritus og økologiske specialiteter. Samtidig hører ændring i abonnementsmodellerne også under produktudvikling i Ansoff’s vækstmatrix.

Denne produktudvikling har dog skabt meget forvirring, og virksomheden har stadig svært ved at finde den helt rigtige model for lige netop deres virksomhed samt deres kunder.

Da abonnementsordningen er et helt særligt værditilbud, og dét som gør at de differentierer sig fra andre virksomheder, er det afgørende for Winefamly at de får fastlagt et grundlag for virksomhedens opbygning.

Winefamly har et mål om at opnå 100.000 medlemmer, men der er lang vej fra deres nuværende 20.000 medlemmer.

Dette kræver en fast abonnementsordning, og altså må virksomheden produktudvikle videre, men undgå at ændre i abonnementsmodellen for mange gange.

En anden vækststrategi Winefamly kunne benytte sig af er markedsudvikling. Her tages der udgangspunkt samme eller forholdsvis samme produkt og et nyt marked. Virksomheden vil kunne

udvide markedet til ikke blot kun at sælge til private konsumenter, men nu også til B2B-markedet. Da virksomheden i forvejen sælger varerne til indkøbspris, vil prisen ikke skulle ændres.

Her kunne man i stedet forestille sig at der blev lavet en særlig abonnementsordning til det nye kundesegment, virksomheder, da man vil kunne antage at B2B-markedets købekraft vil være forholdsvis meget højere, og at ordrerne vil være bemærkelsesværdig større.

Altså vil Winefamly kunne tillade sig at tage en lidt højere pris for abonnementet. Dette ville bl.a kunne omfatte cafeér, restauranter samt barer og natklubber - altså virksomheder i restaurationsbranchen.

Dog vil man inden for B2B markedet også kunne have en anden målgruppe end blot restaurationsbranchen.

Det vil nemlig også kunne omfatte almindelige erhvervsdrivende som tegner et abonnement, så det på længere sigt vil være billigere for virksomheden at indkøbe gaver til medarbejdere samt kunder.

Her vil man ikke nødvendigvis være nødsaget til at ændre på prisen på abonnementet, da jeg antager at mange virksomheder primært indkøber gaver nogle få gange om året ved f.eks højtider såsom jul.

Af den grund må virksomheden også skulle ændre dets markedsføring og målgruppestrategi.

Her vil man kunne føre differentieret markedsføring, og virksomheden vil altså tilpasse marketing mixet til hver målgruppe. Da B2B- og B2C markedet er to meget forskellige segmenter, vil Winefamly netop skulle tilpasse sig til det enkelte segments behov og ønsker.

Derfor kan det konkluderes at Winefamly altså må ændre på virksomhedens strategier. For at kunne afhjælpe virksomhedens udfordring ved at få nye medlemmer til abonnementsydelsen, vil Winefamly skulle fastsætte deres abonnementsordning, så de ikke vil opleve yderligere omkostninger i form af omstrukturering af dette.

Desuden kunne en løsning bestå af vækststrategien markedsudvikling, ved at udvide segmentet til B2B markedet og oprette nye produkter i form af nye abonnementer.

Der vil i den forbindelse også skulle ændres på målgruppestrategien, og virksomheden vil kunne føre differentieret markedsføring.