Indledning
I denne opgave har jeg brugt den samfundsvidenskabelige metode, til at analysere og diskutere.

Opgaven består af 5 opgaver, hvor man i den første skal karakterisere markedet, i opgave 2 skal man tage udgangspunkt i omverdensmodellen, hvor man skulle vælge 2-3 faktor der er med til at påvirke virksomheden.

I opgave 3 skal ved hjælp af produktparameterende analysere bryggeribranchen, og i opgave 4 skal man diskutere 3 udsagn. I opgave 5 skal man finde udfordringer og løsninger ved hjælp af de 4 foregående opagver.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser det danske ølmarked. Inddrag bilag 1, 2 (video) og 3 samt figurerne i bilag 13, 14

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske

Opgave 3
Analyser bryggeribranchens anvendelse af produktparameteren.

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
a. Bryggeriet Vestfyen kan bedst karakteriseres som markedsnicher på det danske ølmarked.
b. Private labels er en fordel for ølproducenterne.
c. Bryggeriet Vestfyens specialøl kan bedst betegnes som et spørgsmålstegn i Boston- modellen.


Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du:

Identificere en udfordring for Bryggeriet Vestfyen på det danske ølmarked. Diskuter mulige

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Ud fra bilagene ses det at der har været et underskud i Vestfyens regnskab. Der har været et fald på 1,86 millioner kroner i 2018, hvor der året forinden i 2017 havde et overskud på 1,75 millioner kroner, hvilket betyder, at der har været et fald på ca. 3,6 millioner kroner.

Dette er en udfordring for virksomheden. Primære har det været grundet hård konkurrence på hjemmemarkedet, men også konkurrence ved de tyske grænser, i og med forbrugerne kan få det billigere og derved spare penge.

Et løsningsforslag kunne være, at ændre deres konkurrencestrategi, og derved forsøge at skabe konkurrencemæssig fordel.

Som jeg har beskrevet tidligere, har der været hård konkurrence på markedet i form af store udbydere som Carlsberg, og nogle små her i blandt Vestfyens bryggeri, hvilket som tidligere nævnt er differenceriet delvis monopol.

Da producenterne udbyder samme produkt, og derved dækker det samme kundebehov, i form af tørst, gør det at der er snæver konkurrence på markedet.

For at skabe en bedre konkurrencemæssig position på markedet, bør Vestfyens bryggeri differentier sig, ved at fokuser på udviklingen af specialøl så det bliver deres primære indtjeningskilde, dermed også minimere løntapningen så vidt som det er muligt.

De kan også fokusere på alkoholfri øl, da der har været vækst på markedet for alkoholfri øl.