Afsætning hhx noter | Bobles | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Virksomhedskarakteristik 3
Resultat af analysefasen 4
Kritiske succesfaktorer 4
KSF 1 - Høj kvalitet/Multifunktionelt 4
KSF 2 - Udvikling af motoriske færdigheder 4
KSF 3 - Opfyldelse af verdens mål 4
Udfordringer/muligheder 5
Udfordring/mulighed 1 - Lav omsætning i udlandet 5
Udfordring/mulighed 2 - Mætning af markedet 5
Udfordring/mulighed 3 - Nye indtrængere 5
Handlingsforslag 6
Udfordring/mulighed 1 - Lav omsætning i udlandet 6
Handlingsforslag 1 - Ekspandere til nordiske lande 6
Handlingsforslag 2 - Aggressiv markedsføring i Japan og Finland 6
Udfordring/mulighed 2 - Mætning af markedet 6
Handlingsforslag 1 - Udlejning af produkter 6
Handlingsforslag 2 - Større fokus på events 7
Udfordring/mulighed 3 - Nye indtrængere 7
Handlingsforslag 1 - Kundeloyalitet 7
Handlingsforslag 2 - Nyt brand 7
Metodeafsnit 8
Kildeliste 8
BMC 9
Værdikæde 10
Produktudvikling 10
Produktion 10
Marketing 11
Salg og service 11
De 4 p’er 11
Produkt 11
Place 12
Price 13
Promotion 13
Konkurrencestrategi 14
Vækststrategi 15
Økonomiske situation 15
Rentabilitetsanalyse 15
Afkastningsgrad 16
Overskudsgrad 16
Aktivernes omsætningshastighed 16
Gældsrente 16
Gearing 17
Egenkapitalforrentning 17
Konklusion 17
Omverdensmodel 18
Afhængige omverden 18
Konkurrenter 18
Kunder 18
Leverandører 19
Mellemhandlere 19
Uafhængige omverden 19
Demografi 19
Massemedier 20
Miljø 20
Politiske og lovgivningsmæssige forhold 21
Økonomiske forhold 21
Teknologiske forhold 21
Kulturelle forhold 22
Porters-five-forces 22
Konkurrenter i branchen 22
Leverandører 23
Nye indtrængere 23
Kunder 23
Substituerende produkter 23
SWOT - Opstilling 24
TOWS-opstilling 25

Uddrag
KSF 1 - Høj kvalitet/Multifunktionelt
- Den høje kvalitet og multifunktionalitet af BObles produkter er en succesfaktor for virksomheden.

I og med det har været med til at føre dem til den markedsposition de har i dag, samtidig med at udkonkurrere ny indtrængere. Den høje kvalitet gør samtidig at de kan tage den pris de tager for deres produkter og det skaber dermed et positivt image for dem.

KSF 2 - Udvikling af motoriske færdigheder
- Bobles er afhængige af, at deres produkter udvikler børns motoriske færdigheder.

Det er noget af det, som gør deres produkter specielle og giver dem en høj værdi for forbrugerne. Når produkterne hjælper til at udvikle børns motoriske færdigheder

hjælper det dem til at få en god start på livet. Dette er en stor del af årsagen til, at forbrugerne investerer i deres produkter.

KSF 3 - Opfyldelse af verdens mål
- BObles opfylder flere forskellige verdensmål med deres vision, mission og ide bag deres koncept. En af de verdensmål de opfylder er nr. 12 som omhandler bæredygtighed.

I dag betyder miljøet meget for forbrugerne og deres valg af produkter, samt virksomheder de vil anbefale og handle hos.

Derfor er opfyldelse af verdensmål en succesfaktor for mange virksomheder, heriblandt også BObles. Opfyldelsen af verdensmålet forbedrer deres image og deres omsætning.

---

Udfordring/mulighed 1 - Lav omsætning i udlandet
- BObles er markedsleder i Danmark, uden de store konkurrenter, hvis de overhovedet har nogen.

BObles har brug for mere omsætning for udlandet, grundet en mætning af markedet i Danmark. Netop derfor har BObles brug for at ekspandere til udlandet og dermed mindske risikoen for at blive udkonkurreret i Danmark og miste store dele af deres omsætning.

En ekspansion til udlandet ville også styrke deres brandværdi, såvel som deres image. Alt dette hænger sammen med at BObles i fremtiden helst ser at 80% af omsætningen kommer fra eksportmarkederne.

Udfordring/mulighed 2 - Mætning af markedet
- Grundet produkternes høje kvalitet holder de i mange år. Nogle af de første produkter Bobles udgav, som er 12 år gamle, bliver stadig gensolgt.

Det betyder, at der er risiko for at markedet bliver mættet, da produkterne ikke forsvinder fra markedet, når de først er solgt. Dette er en stor udfordring for Bobles, da der er en grænse for, hvor mange produkter de kan sælge.

Udfordring/mulighed 3 - Nye indtrængere
- Da indtrængningsbarriereren på markedet er meget lav, så er truslen for nye indtrængere meget stor.

Dette er en udfordring for Bobles, idet konkurrenter relativt nemt kan differentiere sig fra kunderne til en evt. lavere pris. Dette er en udfordring for BObles da de kan risikere at miste deres kunder på baggrund af øget konkurrence.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu