Afsætning Case | Airbnb

Indholdsfortegnelse
1. Opstil et forretningsmodellærred (Business Model Canvas) for Airbnb og vurder herudfra, hvad der gør konceptet konkurrencedygtigt.
2. Foretag en PEST-analyse af markedet for korttidsudlejninger i Danmark.
3. Foretag en definition af den branche, Airbnb befinder sig i.
4. Foretag en analyse af den i spørgsmål 3 definerede branche med udgangspunkt i Porter's brancheanalysemodel.
5. Foretag en SWOT-analyse af Airbnb og vurder i den forbindelse, hvordan Airbnb bør agere, hvis man vil mindske risikoen for indgreb over for forretningsmodellen og samtidig bevare en god indtjening på det danske marked.
6. Hvilke tiltag vil du foreslå HORESTA og Feriehusudlejernes Brancheforening for at imødekomme konkurrencen fra Airbnb.

Uddrag
Horesta og Feriehusudlejernes Brancheforening har flere muligheder at vælge mellem, men ingen af dem er rigtig ideelle for dem.

Først og fremmes hvis de skal have en chance mod AirBNB, kan de vælge tilbyde lavere priser end AirBNB, samtidig med at de får det til at køre rundt for dem. Det virker dog ret usandsynligt, da måden AirBNB gør det på, ikke kan gøres ret meget billigere.

De kan også prøve på at gøre deres hoteller mere unikke, og lave aftaler med nogle turismeselskaber omkring specialtilbud eller oplevelser for hotelgæsterne, da det er nogen af de ting som driver kunderne til Airbnb. En tredje ting som er mulig, er kigge nærmere på AirBNB ́s forretningsplan, da det er en succesfuld og gennemtænkt plan.

Noget man f.eks. kan tage fat i er deres måde at udnytte teknologien på. Hvis man kan lave en god app, samt en rigtig funktionel hjemmeside, så kan man stå med gode kort på hånden.

Horesta og Feriehusudlejernes Branche forening skal være mere fokuseret på at markedsføre sig selv, end de gør i øjeblikket. Det er noget som AirBNB har haft stor succes med, hvilket har medført at de er kommet ud til de rigtige mennesker. Hvis Horeste og co kan få gjort det på nogenlunde samme måde, så er det muligt at kunne konkurrere med AirBNB.

En mere koldblodig ting man kan vælge at gøre, er at presse folketinget til at lave stramme indgreb overfor AirBNB, angående aftaler med udlejere, hvilket vil kunne få folk til at fravælge AirBNB til fordel for hoteller og feriehusene rundt om i landet.

Det sidste forslag er dog lidt som at sige at man har givet op på at blive den bedste på egen hånd, og sige at konkurrenten bare er bedst. Men med alt der har noget med indtjening at gøre, gælder alle knep, hvilket kan komme Horesta og Ferieudlejernes Brancheforening til gode.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her