Indholdsfortegnelse
Kapitel 1 – Indledning 5
1-Internationalisering 5
2-Globalisering 5
Kapitel 2 - Virksomhedens internationaliseringsproces 7
1 – Ekspoetmotiver 7
Vækstmarked 8
2 – Vurdering af om virksomheden bør eksportere? 8
3 – Internationaliseringsprocessen 8
Uppsala modellen 9
Born Global modellen 9
Kapitel 3 – Virksomhedens aktuelle situation 10
1 – Idé 10
2 – Mål 10
3 – Værdikæden 10
Supply chian management 11
4 – Portefløjeanalyse 11
Boston modellen 12
General Electric modellen 13
SWOT-analyse 14
Generisk strategi (konkurrencestrategi) 14
Omkostningsleder 15
Omkostningsfokus 15
Differentiering 15
Fokuseret differentiering 15
Konklusion 16
Kapitel 4 - Vækststrategi 16
Intensivering 16
Markedspenetrering 16
Markedsudvikling 17
Produktudvikling 17
Integration 17
Vertikal integration 17
Baglæns integration 17
Forlæns integration 18
Horisontal integration 18
Strategisk alliance 18
Diversifikation 18
Frasalg/udfasning af forretningsområder (produktområder) 19
Downsizing 19
Rightsizing 19
Kapitel 5 – Markedsudvælgelse 19
Metoder til markedsudvælgelse 19
Tilfældighedsmetoden 19
Nærmarkedsmetoden 20
Klynger 20
Tragtmetoden 20
Trin 1 – Generelle forhold 21
Trin 2 – Specifikke produkt- og markedsforhold 21
Trin 3 – Udvælgelse 22
Trin 4 – Få eller mange markeder 22
Trin 5 – Parameterfastsættelse og markedsføringsplan 22
Sammenfatning på tragtmetoden 22
Kapitel 6 – Model til analyse af markedsforhold 23
Grundlæggende forhold 23
Naturgivende forhold 23
Samfundsmæssige forhold 23
Indkomstfordeling (Lorenz kurve): S. 117 23
Specifikke produkt- og markedsforhold 25
Prisniveau 25
Målgruppe 25
Købsadfærd 25
Konkurrencesituation 25
Distribution 25
Mediaforhold 25
Kapitel 7 – Kulturelle forhold 26
Kultur og markedsføring 26
Fordele ved at kende kulturen: 26
3 – Kulturforskelle 26
Naturgivne 27
Historiske 27
Systematisering af kulturforskelle 27
Terpstra modellen 27
Andre måder til systematisering af kulturforskelle 27
4 modeller.. 27
Synlige/ikke synlige forskelle 27
Hofstedes 4+1 model 28
Lav og høj kontekst kulturer 29
Merkantil kultur 29
Kapitel 8 – Informationssøgning 29
Informationsbehov 29
Markedet 29
Konkurrenter 30
Virksomheden selv 30
Data og indsamlingsmetoder 30
Desk-research 30
Field-research 30
Krav til de indsamlede informationer 30
Trykte- og elektroniske kilder 31
Kapitel 9 - Regioner af eksportmæssig interesse 31
Danmarks eksport 31
Vesteuropa 31
Central- og Østeuropa 32
SNG-landene 32
Nordamerika 32
Asien 32
Andre regioner 33
Kapitel 10 – Segmentering og målgruppevalg 33
International segmentering og målgruppevalg 33
Segmentering 33
Fordele ved segmentering 33
Ulemper ved segmentering 33
Udifferentieret markedsføring 33
Differentieret markedsføring 34
Koncentreret markedsføring 34
Segmentering og målgruppevalg på det internationale konsumentmarked (BTC) 34
SMUK-modellen 34
Segmentering og målgruppevalg på det internationale producentmarked (BTB) 34
Kvalitativ værdiprofilering 35
Kvalitativ værdiprofilering – modellen 35
Kapitel 11 - Den konkurrencemæssige position 35
4 konkurrencemæssige positioner 35
Markedsleder 36
Markedsudfordrere 36
Markedsfølger 36
Markedsnicher 37
OBS 37
Kapitel 12 – Standardisering eller differentiering af parametermixet på eksportmarkedet 37
De 4 P’er 37
Standardiseret parameterstrategi 38
Differentieret parameterstrategi 38
Årsager til differentiering af parametrestrategien 39
Differentieret eller standardiseret parametrestrategi. 39
Kapitel 13 - Produkt 40
Standardiseret produkt 40
Regional standardisering 40
Differentieret produkt 41
Emballage 41
Navn og logo 41
Salg til producentmarkedet 41
Produktansvar 41
Kapital 14 – Pris, betaling og finansiering 42
Prisfastsættelsesmetoder 42
Teoretiske prisfastsættelsesmetoder 42
Prisfastsættelse i praksis 42
Prisfastsættelse på eksportmarkederne 43
Datterselskaber, joint-ventureselskaber m.m. 43
Prisdifferentiering på forskellige eksportmarkeder 43
Prisstrategier på eksportmarkederne 43
Livscyklus 43
Salgsbetingelser 44
Betaling og finansiering 44
Finansieringsmuligheder 45
Risikobegrænsning 46
Kapitel 15 – International distribution 46
Distributionsanalyse 46
Distributionsstrategier på konsumentmarkedet 47
Indirekte distribution 47
Direkte distribution 48
Produktion i udlandet 49
Kontraktarrangement 49
Licensproduktion 50
Franchising 50
Direkte investering 51
Joint-venture 51
100 % investering i egen produktionsvirksomhed 52
Transport 52
Valg af transportform 52
Forskellige transportformer 52
Transportformidlere 52
Transportforsikring 53
Kapitel 16 – Promotion 53
Promotionmixet består af 53
Cross-Cultural-promotion 53
Promotions-barrierer: 54
Opdeling af promotionsaktiviteter 54
Reklame 55
Medietyper 55
Medieplanlægning 55
Standardisering kontra differentiering af reklamen 56
Salgspromotion 56
Trade promotion 56
Public relation (PR) 57
Personligt salg 57
Opdeling af promotionaktiviteter på eksportmarkedet 57
Kapitel 17 – Markedsføringsplanen 58
Markedsføringsplanens generelle indhold 58
Indhold – Hovedstruktur (markedsføringsplan) 58

Uddrag
1-Internationalisering
S. 11-12

- en virksomhed som i stigende grad eksporterer og evt. opretter salgsdatterselskaber i udlandet. (salget er flyttet til udlandet, produktion stadig i hjemland)

En udvikling, hvor en virksomhed i stigende grad eksporterer, og hvor især store virksomheder placerer egne salgsselskaber i udlandet, betagnes som internationalisering.

Eks. Netto, Jysk
2-Globalisering
S. 13-15

- Virksomheden betragter hele verden som sit marked
Eks. A.P. Møller, Carlsberg

Globalisering betegner en udvikling, hvor virksomheder i stigende grad betragter hele verden som deres mest naturlige marked for at sælge, producere, skaffe kapital og finde nye samarbejdspartnere.

Ikke kun de store danske virksomheder er gået ind i globalisering, også små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med. F.eks. 25-100 ansatte tænker globalt.

Årsager til globalisering:
- DK er et lille land
- Mere åbne grænser
- Udvikling i teknologi
- Stigende international konkurrence

---

Pile betyder hvordan de vil udvikle sig i fremtiden. Ex. pil til højre, og lidt nedadgående = større markedsandel, men vil falde lidt i markedsvækst. Se. Sengetøj på s. 27 i opg.bog.

Stjerne: meget attraktivt. Produkterne er allerede succesrige, og der forventes stor indtjening i de nærmeste år. Nokias mobiler og Vestas vindmøller er eks. på stjerner.

Spørgsmålstegn: produkter med lav markedsandel, men på et høj vækstmarked. Bidrager med begrænset indtjening.

Malkeko: rummer projektgrupper med stor markedsandel, på et stagnerende marked. Bidrager ofte med stor indtjening.

Hund: ligger ofte på 3., 4. eller 5 pladsen på markedet. Der konkurreres på et lavvækstmarked.

---

Metoder til markedsudvælgelse
Der findes 3 metoder til udvælgelse af nye eksportmarkeder

• Tilfældighedsmetoden
• Nærmarkedsmetoden
• Tragtmetoden

Tilfældighedsmetoden
- Eksporten sker ved en tilfældighed.
- Eks. man møder mennesker på messer, og lign. Som er interesseret i produkter.
- Metoden er usystematisk og passiv  den kan ikke anbefales da den selvfølgelig bliver noget tilfældig.