Indledning
Essayet ”Ægteskab og tvang”, er skrevet af Ludvig Holberg i 1745, og er en del af samlingen ”Heltindehistorier”. I essayet fremstiller Ludvig Holberg sine holdninger omkring tvangsægteskab, og han kommer igennem en beskrivelse af hvordan synet på mennesker ændrede sig i denne periode.

En normal dansk borgers hverdag tilbage i oplysningstiden var meget baseret på oplysning og rationalitet. Det var også tilbage i denne tid, at man begyndte og vide mere om deisme, som går ud på at man fik den viden, at gud har skabt verden, men han blander sig ikke i verdens gang.

Man mente gud havde skabt verden som et perfekt og funktionelt system, og derfor havde han ingen grund til at gribe ind. Det gjorde så at borgerne nu begyndte at tage beslutninger efter deres egne behov og deres sunde fornuft, og de tænkte ikke længere på gud inden deres beslutninger.

Det gjorde altså at man til sidst udviklede en sekulariseret samfundsteori, som var at man skulle adskille religion og staten.

Det var også i oplysningstiden, at man begyndte at skrive aviser, hvor man begyndte at debatterede og diskutere, hvilket havde en stor betydning i den måde skrivestilen ændrede sig, og man begyndte at bruge skrivningen til at udtrykke fornuften mere.

Oplysningstiden var meget præget af de dramatiske og episke skrivegenrer, og det var her Holberg blev kendt for hans komedier. Holberg var også den første essayist i Danmark, og det var ligesom ham der var med til at sætte de kendetegn man stadig ser i genren helt til i dag.

Uddrag
”Jeg erindrer mig, at for nogle år siden en sag blev henvist til vort Konsistoriums erklæring af sådan beskaffenhed: En mand beskyldte sin hustru for utroskab og påstod skilsmissedom.

Faktum blev gjort bevisligt, og hustruen nægtede det ej heller.

Hun foregav alene, at hun af hendes forældre havde været tvungen til ægteskab, og beråbte sig på levende vidner, der kunne attestere, at da hun af præsten ved vielsen blev adspurgt, om hun ville have nærværende person til sin ægte husbond, hun da svarede nej, men at forældrene gjorde et vink til præsten, at han sådant uanset skulle fuldføre akten.

Jeg, som et lem af Konsistorium, var da af de tanker, at kvinden ikke kunne aktioneres for løftets brydelse, efterdi hun intet havde lovet.” (side 1, linje 45-62).