Active Sportswear | VØ

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %) Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Active Sportswear de senere år.
1.2 (15 %) Vurder, hvilke interne og eksterne forhold der kan forklare udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2014 til 2016.
1.3 Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2014 til 2016.
1.4 (5 %) Forklar, hvorfor afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning er faldet fra 2014 til 2016.
1.5 (10 %) Vurder, hvordan den mistede distributionsret på New Balance i Skandinavien kan forventes at påvirke virksomhedens forretningsmodel.

Uddrag
Omsætningen er steget med 8 % fra 2014 til 2016, hvilket bl.a. skyldes, at virksomheden har formået at have høje vækstrater i Europa . Desuden har der været vækst i activewear og athleisure segmentet globalt set . Valutakursudviklingen på svenske og norske kroner har påvirket omsætningen negativt.

Vareforbruget er steget med 18 % fra 2014 til 2016. Der er tale om en variable omkostning, som normalt vil stige i takt med aktiviteten.

Størstedelen af virksomhedens omsætning, og dermed vareforbrug, kommer fra New Balance, som er et amerikansk mærke. Virksomhedens indkøbspriser har derfor været negativt påvirket af valutakursudviklingen på dollar. Samtidig har valutakursudviklingen på svenske og norske kroner påvirket salgspriserne negativt.

Derfor er fortjenesten på varerne blevet mindre. Andre eksterne omkostninger er faldet med 2 % fra 2014 til 2016. Virksomheden har været igennem en transformation fra en multibrandvirksomhed mod dedikerede forretningsenheder, 9 hvilket kan have medført en indskrænkning i administrationen .

Personaleomkostninger er steget med 10 %. Den store stigning i personaleomkostninger kan skyldes, at virksomheden har brugt en del resurser på at transformere virksomheden fra en 10 multibrandvirksomhed til at fokusere på udvalgte forretningsenheder .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her