Active Sportswear | VØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Active Sportswear de senere år.
- Interne forhold:
- Eksterne forhold:

1.2
Vurder, hvilke interne og eksterne forhold der kan forklare udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2014 til 2016.

1.3
Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2014 til 2016.
- Overskudsgraden:
- Aktivernes omsætningshastighed:

1.4
Forklar, hvorfor afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning er faldet fra 2014 til 2016.

1.5
Vurder, hvordan den mistede distributionsret på New Balance i Skandinavien kan forventes at påvirke virksomhedens forretningsmodel.
- Materiale brugt til opgaven:
- Internt materiale:
- Artikler:
- Nøgletal:

Uddrag
Active Sportswear har i de senere år gået fra en samlet multibrandvirksomhed mod dedikerede forretningsenheder. De har ifm. med virksomhedens transformation haft store omkostninger i forhold til.

Omkostningerne har altså påvirket deres indtjening negativt, dog forventes transformationen at nedbringe de fremtidige omkostninger.

Ledelsesberetningen oplyser heraf, at virksomheden har tilstrækkelig kapital til fortsat at drive virksomheden og kreditfaciliteterne opretholdes hos banken.

---

For analyseperioden er ”nettoomsætningen” steget med 8% siden basisåret, hvilket er en positiv udvikling. Dette kan skyldes den høje vækstrate i virksomheden i Europa og den samlede vækst på verdensplan.

Årsagen til, at indkomsten ikke steg yderligere, kan skyldes udviklingen i negative priser i Sverige og Norge.

Ændringer i valutakursen for den amerikanske dollar førte til en stigning på 18% i råvareforbruget. Dette kan også skyldes en stigning i købspriserne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu