Active Sportswear | VØ opgave | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
1.1
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Active Sportswear de senere år.

1.2
Vurder, hvilke interne og eksterne forhold der kan forklare udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2014 til 2016.
- Indtjening:
- Kapital tilpasning

1.3
Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2014 til 2016.
- Overskudsgrad
- Aktivernes omsætningshastighed

1.4
Forklar, hvorfor afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning er faldet fra 2014 til 2016.
- Afkastningsgraden
- Egenkapitalens forrentning

1.5
Vurder, hvordan den mistede distributionsret på New Balance i Skandinavien kan forventes at påvirke virksomhedens forretningsmodel.
- Nøglepartnere:
- Nøgleaktiviteter:
- Nøgleressourcer:
- Værditilbud:
- Kunderelationer:
- Kundesegment:
- Distributionskanaler:
- Indtægter:
- Omkostninger:

Opgave 2
2.1
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2013. Der skal ikke udarbejdes noter. Saldobalancen fremgår af bilag 3. i bilag 4 er en skabelon til resultatopgørelsen.

2.3
Redegør for, hvad der kan være årsag til, at egenkapitalen pr. 31.12.2013 er lavere end egenkapitalen pr. 1.1.2013.

Opgave 4
4.1
Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.2
Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 6.

4.3
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Uddrag
Active Sportswears er en produktionsvirksomhed, der sælger sportstøj og tilbehør. Deres nettoomsætningen er steget 8% sammenlignet med år 2014, hvilket er positivt.

Men som man kan se er tallet på bundlinjen negativt og vi kan dermed konkludere, at de har haft svært ved at tilpasse omkostningerne til omsætningens udvikling.

Underskuddet lå på hele 7 millioner kr. før skat i år 2016. Det er altså en negativ udvikling de har set de seneste tre år.

I ledelsesberetningen belyser de blandt andet en problemsætning i en negativ bundlinje. Som et resultat af, at de har gået fra at være en multibrand virksomhed til at være en dedikeret forretningsenhed.

Det har øget deres omkostninger markant i den periode, hvor omlægningen af virksomheden har fundet sted. Det er et internt forhold.

En af de eksterne forhold der har haft betydning for Active Sportwear økonomiske udvikling, er valutakurser. De har været påvirket at kursudviklingen på US dollars, svenske og norske kroner

som de ikke har kunne tilpasse sig til eller kunne påvirke. Dog bibeholdes koncernens kreditfaciliteter i banken, hvilket ifølge ledelsen skulle hjælpe med at drive selskabet i år 2017.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu