Active sportswear | Virksomhedsøkonomi

Opgavebeskrivelse
Redegør for, hvordan Active Sportswear igen har skabt overskud.

Vurder, hvilken konkurrencestrategi Active Sportswear benytter.

Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Active Sportswear for årene 2013 til 2015 med udgangspunkt i nøgletallene, ledelsesberetningen og artiklen.

Vurder, hvordan Active Sportswears likviditet overordnet har udviklet sig i 2015 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Vurder Active Sportswears fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

Beregn kostprisen for partiet og for et stk. Makita E-11.

Beregn det forventede dækningsbidrag for partiet og dækningsgraden for Makita E-11.

Vurder, hvor mange Makita E-11 der skal afsættes for, at omkostningen til markedsføringen bliver dækket.

Diskuter, om HandyMan ApS bør udvide sortimentet med Makita E-11.

Vurder, hvilken opstillingsform Jensen&Hansen ApS har benyttet ved opstillingen af resultatopgørelsen.

Opstil balancen pr. 31.12.2016. Der skal ikke udarbejdes noter.

Forklar, hvordan det vil påvirke årets resultat og egenkapitalen, hvis værdien af varelageret ultimo værdiansættes lavere.

Uddrag
Active sportswear gør brug af differentieringsstrategien, da de går efter at adskille sig fra sine konkurrenter. Active sportswear adskiller sig fra sine konkurrenter gennem deres unikke mærker som Color Kids, FZ Forza og New Balance. Alle disse mærker oplever stor popularitet i både Tyskland, Norge, Sverige og Asien.

Disse markeder er heterogene markeder, hvor kunderen har visse præferencer, og her har Active Sportswear formået at vinde kundernes præferencer i forhold til konkurrenterne. Udover det udtaler direktøren, at det danske marked er under pres, og priserne bliver presset mere og mere hvert år.

Det betyder altså, at Active Sportswear skal konkurrere på andet end deres pris, da det kan være svært at være omkostningsleder på markedet for sportstøj.

Udover det henvender Active Sportswears produkter sig til hele markedet, og virksomheden ønsker store markedsandele på de markeder de har indtrådt. Udover det forsøger Active Sportswear også at få en relativ høj pris for deres produkter, hvilket betyder, at de kan opnå en stor salgsvolumen, men samtidig holde et relativt lavt omkostningsniveau, hvilket jo er nået Active Sportswear har haft stor fokus på de seneste år.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu